Convenant+tegen+stil+leed
Nieuws
© Pixabay

Convenant tegen stil leed

Stichting Boer&Toekomst Vechtdal sluit een convenant met vijf bedrijven uit de agrarische periferie. Het convenant moet helpen om stil leed onder agrariërs te signaleren en bespreekbaar te maken.

De in 2017 opgerichte stichting Boer&Toekomst Vechtdal is een platform dat is ontstaan nadat er al langere tijd signalen waren van financiële en psychische problemen bij boeren in de gemeenten Hardenberg, Ommen en Dalfsen.

Het platform wil naar eigen zeggen een schakel zijn tussen boeren en erfbetreders (beroepsmatige bezoekers van boerderijen, vrienden, familie, buren en wijkverpleging) enerzijds, en professionele hulpverleners anderzijds.

Melden aan bedrijfsleiding

De bedrijven uit de agrarische periferie die het convenant aanstaande vrijdag ondertekenen, geven daarmee aan dat zij en hun medewerkers oog zullen hebben voor het zogenoemde stille leed op het platteland. Het moet voor hen vanzelfsprekend worden om zorgelijke situaties op agrarische bedrijven te melden aan de bedrijfsleiding, die vervolgens verdere stappen kan ondernemen.

Als voorbeelden van zorgelijke situaties noemt de stichting onder meer een onverzorgd erf, dieren die verwaarloosd worden, boeren die hun erf niet meer afkomen, afspraken die niet worden nagekomen en vage gezondheidsklachten.

Weer

 • Donderdag
  24° / 14°
  50 %
 • Vrijdag
  24° / 15°
  20 %
 • Zaterdag
  24° / 16°
  60 %
Meer weer