Extra duurwerking tegen Phytophthora infestans nodig

Phytophthora infestans is volop in beweging. In 2018 hebben aardappeltelers daar mogelijk weinig van gemerkt door de warme, droge zomer. Maar nieuwe agressievere stammen rukken op en verlangen een andere aanpak. Wat kunt u in deze veranderende omstandigheden het beste doen om uw gewas zo lang mogelijk vrij van de aardappelziekte te houden? Chemie- en zadenconcern Syngenta wijst telers op het middel Adigor.

Extra+duurwerking+tegen+Phytophthora+infestans+nodig
Syngenta
© Syngenta

Onderzoek van Wageningen University & Research toont aan dat twee nieuwe stammen van de aardappelschimmel Phytophthora infestans de overhand hebben genomen. Deze stammen, Geel 36 en Donkergroen 37, lijken veel agressiever te zijn. Ze ontwikkelen zich makkelijker en sneller. Ook zijn deze stammen fitter en ze blijven dus makkelijker in de populatie aanwezig. Afgelopen jaren, zelfs in de droge zomer, is het aandeel van deze agressieve stammen fiks toegenomen.

Om geen onnodige risico’s te nemen met deze agressievere stammen, moet van ieder fungicide de maximale etiketdosering worden ingezet. Hierbij is, zeker onder kritische omstandigheden, een korter interval dan zeven dagen nodig. Maar bij de meeste middelen kan dit niet, gezien het interval tussen twee bespuitingen vermeld op het etiket.

Ook curatieve middelen hebben te maken met een kortere werking op de agressieve stammen. Het is beter om de duurwerking van de preventieve fungiciden te verlengen om aan het wekelijks spuitschema vast te kunnen houden. Hiervoor moet wel meer fungicide in de plant terechtkomen. Dit kan met Adigor. Zo ontstaat een langere bescherming.

Twee nieuwe stammen ontwikkelen zich makkelijker en sneller

Wat is Adigor

Adigor is een adjuvant, een toevoegmiddel dat ervoor zorgt dat werkzame stoffen sneller en beter worden opgenomen in de plant. Adigor bestaat uit een veresterde koolzaadolie in combinatie met emulgatoren. Hoe deze combinatie werkt, is simpel uitgelegd: de emulgatoren zorgen voor een optimale bevochtiging en spreiding van de spuitvloeistof op het blad en de veresterde koolzaadolie maakt het mogelijk dat werkzame stoffen sneller en makkelijker in en door de waslaag van de plant dringen.

Het eindresultaat is de optelsom van beide: meer werkzame stof in de plant, dus een betere en langere werking. Kortom, een betere benutting van de middelen die telers spuiten. Uiteraard geldt dit vooral voor de middelen die in het gewas worden opgenomen. Bij contactmiddelen, bijvoorbeeld mancozeb, die op het blad blijven liggen en niet in de plant worden opgenomen, zorgt Adigor alleen voor een betere verdeling op het blad.

Adigor is zacht voor het gewas en kan in diverse gewassen worden ingezet in combinatie met fungiciden, maar ook in combinatie met insecticiden of herbiciden. Het onderzoek van de afgelopen twee jaar heeft zich vooral gericht op het voorkomen van phytophthora, aangezien hier in de praktijk grote uitdagingen liggen door het ontstaan van de nieuwe agressieve stammen.

Meer fungicide in de plant

Meer fungicide in de plant, voor een betere en langere bescherming, bereikt u door twee simpele maatregelen: gebruik altijd de maximale dosering van het fungicide; voeg Adigor toe aan de spuitvloeistof.

De grafiek laat de resultaten van een phytophthoraproef in Lelystad zien. Om de toegevoegde waarde van Adigor, bij zware ziektedruk, te onderbouwen, is het gewas dagelijks diverse keren natgemaakt om een extreem zware ziektedruk te verkrijgen.

Het resultaat is overduidelijk: ten opzichte van onbespoten aardappelen geeft Revus een goede werking. Maar onder deze zware omstandigheden in combinatie met de nieuwe agressieve stammen is een wekelijks schema te lang. Toevoeging van Adigor geeft flinke verbetering van de werking, ook ten opzichte van het referentietoevoegmiddel. Bij kritische omstandigheden kan hierdoor in de praktijk het spuitinterval worden opgerekt en kunnen telers gemakkelijker aan een wekelijks spuitschema vasthouden.

Zekerheid en voordeel

Niets is zo duur als phytophthora in aardappelen en in moeten grijpen met zware, dure curatieve schema’s. Het toevoegen van Adigor onder kritische omstandigheden, waarmee telers de duurwerking van hun bespuiting verlengen, kost per dag omgerekend geen extra geld. Anders gezegd: een zevendaags schema met Adigor ligt op hetzelfde prijsniveau als een vijfdaags schema met alleen een phytophthoramiddel zonder Adigor. Uiteraard is er het voordeel van minder bespuitingen, dus minder werk en meer zekerheid voor de teler. Ook voor de werkplanning is een wekelijks schema het meest praktisch.

Onderzoek heeft uitgewezen dat in aardappelen de optimale dosering Adigor 0,25 procent is. Gezien de huidige agressievere phytophthorastammen is het advies 0,25 procent (0,5 liter per 200 liter spuitvloeistof) Adigor toe te voegen aan 0,6 liter Revus per hectare. Hiermee is het mogelijk onder kritische omstandigheden de duurwerking te verlengen en makkelijker vast te houden aan een wekelijks schema. Uiteraard is het ook mogelijk om Adigor onder normale omstandigheden in te zetten voor een extra duurwerking.

Samengevat: ga met de huidige ontwikkelingen van de agressieve phytophthorastammen altijd uit van een maximale etiketdosering van de te gebruiken middelen en voeg 0,25 procent Adigor toe. Dit geeft meer zekerheid én meer rust in het spuitschema.

Syngenta biedt diverse oplossingen die telers helpen hun bedrijfsvoering verantwoord te optimaliseren. Zie: www.syngenta.nl/stewardship. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Klik hier voor meer informatie

Syngenta

Syngenta is een van ’s werelds toonaangevende bedrijven met meer dan 28.000 medewerkers in meer dan 90 landen met een gemeenschappelijk doel: Bringing plant...

Lees verder »

Meer van Syngenta

Lees ook

Meer artikelen van Syngenta »

Artikelen over Syngenta