Meer gras van eigen land: wat doen alle elementen?

De opbrengst van een grasperceel wordt bepaald door veel factoren. Maar wat doen alle verschillende elementen nu eigenlijk? Dit artikel geeft een mooi overzicht en biedt links naar diepgaande informatie.

Meer+gras+van+eigen+land%3A+wat+doen+alle+elementen%3F
Yara

Het cruciale element dat de opbrengst van grasland bepaalt, is stikstof. De behoefte aan kalium, fosfaat, zwavel, calcium en magnesium is gerelateerd aan de hoeveelheid gebruikte stikstof.

Tip: zorg voor actuele en uitgebreide bodemanalyses


Zorg in het vroege voorjaar voor voldoende beschikbare elementen een optimale groei. Dus naast de gegeven stikstof bemest je zwavel via kunstmest, omdat er in de koude voorjaarsgrond bijna geen zwavel vrijkomt. De overige elementen komen hoofdzakelijk via drijfmest op het land.

Tip: Verdun de mest met water tot half/half voor een betere stikstofbenutting


Opname van micro-elementen door gras

Koper, mangaan en zink zijn de elementen die naast diergezondheid ook belangrijk zijn voor groei en gezondheid van het gras.

Elementen die wel belangrijk zijn voor het vee, maar niet voor het gewas, zijn selenium en natrium. Natrium zorgt voor smakelijk gras en selenium zorgt zowel voor een goede uiergezondheid als voor vruchtbare koeien die gezonde levensvatbare kalveren krijgen.

Tip: gebruik een meststof met selenium, bijvoorbeeld YaraBela Weide-Sulfan


Bemesting en grasopbrengst (klik op de links voor meer informatie)

> Stikstof
Stikstof is het belangrijkste element voor gras. Het is doorslaggevend voor het halen van hoge drogestofopbrengsten. De sleutel tot hoge opbrengsten is het op het juiste moment toedienen van de juiste hoeveelheid en soort stikstof.

> Zwavel
Zwavel is essentieel voor de vorming van eiwit, aminozuren en enzymen. Vooral bij de eerste en tweede snede, wanneer de bodem nog koud is, is een bemesting met zwavel het meest effectief. In de groeifase zijn zowel zwavel als stikstof nodig. Daarom leidt zwaveltekort tot een afname van de stikstofefficiëntie. Vroeger kwam via depositie voldoende zwavel op het land voor het gras. Deze depositie is erg verlaagd door de afname van industriële emissie.

> Kalium
Kalium is het element waar de grootste hoeveelheden aan de bodem worden onttrokken. Kalium is belangrijk voor opname van voedingsstoffen, fotosynthese, groei en natuurlijk voederwaarde.

> Fosfor
Fosfor speelt een rol in veel stofwisselingsprocessen en enzymactiviteiten van planten. Een tekort aan of geringe beschikbaarheid van fosfor vermindert de voederwaarde en verteerbaarheid van het gras. Fosfor is zeer immobiel in de bodem en de beschikbaarheid ervan wordt beperkt door zowel de zuurgraad (pH) als de afstand tot de wortels van de planten. Ook zijn er veel fosfaatfixerende gronden, hier is het fosfor gebonden aan ijzer en niet of slecht beschikbaar voor het gras.

> Magnesium
Een tekort aan het element magnesium kan leiden tot kopziekte bij het vee.

> Micro-elementen
Zink en mangaan hebben ook een aantoonbaar effect op de opbrengst van grasland.

Andere teeltmethoden die invloed hebben op de opbrengst van grasland:

  • De juiste bodem-pH handhaven en indien nodig bekalken;
  • Een goede bodemstructuur instandhouden en bodemverdichting tot een minimum beperken;
  • Voor een goede waterhuishouding zorgen.
  • Zorgen voor een goede botanische samenstelling om de hoogste voederwaarde en opbrengst te behalen. Dit kan door regelmatig doorzaaien en opnieuw inzaaien bij grote hoeveelheden verkeerd gras.?
  • Regelmatig onkruid bestrijden. De opbrengst en de kwaliteit van het geoogste gras stijgt.?
  • Bossen maaien of bloten helpt voor optimale grasmat.
  • Vertrapping voorkomen tijdens het weiden. Laat de koeien het liefst maar één dag op een perceel. Hierdoor is er elke dag vers gras, zodat de drogestofopname het hoogst is.
     
YaraBela Weide-Sulfan
• Zwavel voor meer en eiwitrijker gras
• Selenium onmisbaar voor de gezondheid van uw koeien
• Nitraat voor de snelste en beste stikstofbenutting
• Kwaliteitskorrel voor een evenwichtig strooibeeld

Yara

Yara's kennis, producten en oplossingen zorgen voor groei voor de agrariër, de distributeur en de industriële klanten, op een winstgevende en...

Lees verder »

Meer van Yara

Lees ook

Meer artikelen van Yara »

Artikelen over Yara