Bright5+tilt+gewasteelt+naar+hoger+niveau
Achtergrond
© Lé Giesen

Bright5 tilt gewasteelt naar hoger niveau

Vijf tuinbouwsectoren in Zuid-Oost-Nederland - asperges, blauwe bessen, aardbeien, boomteelt en champignons - gaan binnen het nieuwe onderzoeksinitiatief Bright5 op de Brightlands Campus Greenport Venlo intensief samenwerken. Inspelend op de behoefte van ondernemers aan betere teelten, met milieuvriendelijke methoden.

Bright5 is de cross-oversamenwerking van de vijf genoemde unieke sectoren. Het betreft het aspergeplatform, blauwe bessenplatform, aardbeienplatform, de boomteeltstudieclub Horst aan de Maas en Mushroom Valley (champignons) die zich committeren aan dit meerjarige innovatieprogramma, gericht op teeltonderzoek.

Innovatief onderzoek dat door projectleider en adviesbureau Compas Agro wordt uitgevoerd op de Brightlands Campus Greenport Venlo, in samenwerking met onderwijsinstellingen, de overheid, onderzoekers en ondernemers. Op 7 december organiseerde Compas Agro daartoe een symposium op de campus, waar de oprichting van het consortium centraal stond en inhoudelijk werd ingegaan op de werkwijze van Bright5.

Vijf sectoren

'De naam Bright5 verwijst naar de vijf sectoren die de regio Zuidoost-Nederland kenmerken en die overlap hebben met de zes thema's die zijn benoemd. Dat zijn groene gewasbescherming, vitale bodem, big data, vitale plant, het verwaarden van reststromen en teeltgerelateerde inhoudsstoffen', zegt directeur-eigenaar Ronnie de Hoon van Compas Agro. 'Het onderzoek naar de innovaties op die zes gebieden vindt gecoördineerd plaats op en vanuit de campus.'

De telers worden nauw bij het onderzoek betrokken

Ronnie de Hoon, directeur-eigenaar van Compas Agro

Bright5 is ontstaan naar het voorbeeld van de boomteelt, waar al met diverse innovatieve technologieën wordt gewerkt, zoals biologische producten ter vervanging van insecticiden. Compas Agro werkt zelf bijvoorbeeld met mariadistels ter bescherming van gewassen tegen schimmels.

Grotere slagen maken

'Als we op al die gebieden gaan samenwerken en samen optrekken, kunnen we grotere slagen maken. Dan kunnen we veel efficiënter innovatieve onderzoekstrajecten opzetten, kennis uitwisselen en vooral van elkaar leren', aldus De Hoon.

'Dit was ook de aanleiding voor Bright5 en is de doelstelling ervan. Om vanuit de problematieken bij de telers diverse onderzoekstrajecten op te zetten.' Voor die onderzoekstrajecten zijn de onderzoekers in gesprek gegaan met de primaire telers in de verschillende sectoren. 'De onderzoekers hebben met de telers besproken wat de thema's moeten zijn en welke zaken het meest bij hen leven', vertelt De Hoon.

NO Bright 5 en Ronnie de Hoon 1
NO Bright 5 en Ronnie de Hoon 1 © Lé Giesen

'Die gesprekken hebben geresulteerd in de genoemde zes thema's. De komende jaren gaan we daarmee diverse innovatietrajecten in, samen met de telers', vervolgt de directeur-eigenaar van Compas Agro. 'Dat gebeurt binnen de structuur van Bright5, waarin de uitvoerende onderzoekspartijen als HAS en Fontys worden gekoppeld aan de onderwerpen en de primaire ondernemers in de diverse sectoren.'

Werkgroep

Een werkgroep met afvaardigingen vanuit de verschillende thema's zorgt voor de kennisuitwisseling. 'De stuurgroep, waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn, geeft de richting aan die het onderzoek op moet en verzamelt de conclusies waar we van kunnen leren', vertelt De Hoon.

'Dan is er nog de programmaraad, die bewaakt of Bright5 qua beleid op dezelfde lijn zit als de provincie en Greenport Venlo en die checkt of de uitvoering van de onderzoeken in lijn is met dat beleid. De telers worden nauw bij het onderzoek betrokken. Dit levert continu nieuwe input en inzichten op vanuit de praktijk, waardoor we steeds nieuwe trajecten ingaan. Van de kennis die we genereren profiteren de telers door die opnieuw te delen en toe te passen.'

Compas Agro is de projectleider en trekt de kar, samen met de samenwerkende partijen. Ook is Compas Agro eindverantwoordelijk en deze partij zorgt voor de proefvelden op de campus.

Start volgend jaar

Bright5 verkeert nu nog in de opstartfase. De concrete start van het onderzoekstraject gebeurt komend jaar per sector. Bright5 heeft geen einddatum. De verschillende projecten hebben een eigen looptijd, waarbinnen zich steeds nieuwe trajecten zullen aandienen.

Het onderzoeksinitiatief Bright5 verkent momenteel de problemen waaraan in de diverse onderzoekstrajecten aandacht zal worden besteed. Per onderzoek wordt bepaald welke partij dit het beste kan uitvoeren. De trajecten moeten nog worden uitgewerkt.

Onderzoekstrajecten

De Hoon: 'Denk aan trajecten rondom groene chemie, of stoffen die in bepaalde planten zitten en kunnen dienen ter vervanging van insecticiden. Voor elk thema komt er in elk geval een onderzoekstraject.'

Bright5 zal de komende vijf jaar worden uitgevoerd, steeds gevoed door nieuwe inzichten die de projecten in de sectoren opleveren. Er is geen vergelijkbare onderzoeksopzet in Nederland, omdat Bright5 vanuit de behoefte van de telers is ingericht. Dit maakt het volgens De Hoon een sterk geheel.

Telers zelf met kennis aan de slag in workshops
Het programma Bright5 is gericht op innovatief teeltonderzoek op de Brightlands Campus Greenport Venlo binnen de vier thema’s vitale plant, vitale bodem, groene chemie en verwaarden van reststromen. Binnen dit programma wordt samenwerking gezocht met onderwijs, overheid, onderzoek en ondernemers.Projectleider Compas Agro biedt aspergetelers, boomtelers en in de nabije toekomst ook zachtfruittelers kennis, advies, onderzoek en smart farming aan.Met die elementen kunnen de telers hun producten en bedrijfsvoering verbeteren. Het in Venlo gesitueerde Compas Agro organiseert verschillende activiteiten om de kennis over de teelt en de bedrijfsvoering zelf te verhogen. Hierbij komen onder meer ziekten en plagen, bemesting en teeltsystemen aan bod. Daarnaast worden zaken als personeel, logistiek, kwaliteit en verkoop behandeld. De specialisten van Compas Agro bezoeken daartoe de bedrijven. De telers gaan in workshops ook zelf intensief aan de slag met de kennis die het bedrijf hen aanreikt. Het Venlose Compas Agro voert naast onderzoek op een eigen proefveld ook onderzoek uit bij de productiebedrijven.Het onderzoek dat wordt uitgevoerd is veelal gericht op praktische toepassingen en levert informatie op die de telers in hun voordeel kunnen benutten. Met behulp van de door vooraanstaande agrometeorologen ontwikkelde Fieldmate levert Compas Agro de gegevens om het gewas te monitoren. Zo worden bijvoorbeeld data over temperatuur, relatieve vochtigheid van het gewas, bodemtemperatuur, neerslag, dauwpunt, bladnat, wind en instraling geleverd.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  23° / 12°
  10 %
 • Vrijdag
  24° / 12°
  10 %
 • Zaterdag
  30° / 12°
  10 %
Meer weer