Selenium+geen+luxe+maar+noodzaak
Kennispartners Yara

Selenium geen luxe maar noodzaak

Selenium is een essentiële voedingsstof voor een goede diergezondheid. En trouwens ook voor de gezondheid van mensen.

Waarom? Selenium werkt ontstekingsremmend, beschermt tegen vrije radicalen en is belangrijk voor de vruchtbaarheid en het opbouwen van DNA.

Wanneer koeien niet genoeg selenium binnen krijgen, kan dit verschillende gevolgen hebben. Seleniumtekort kan leiden tot:

  • een afname van de melkgift;
  • een verhoogd celgetal;
  • en vruchtbaarheidsproblemen.

In ernstige gevallen kan het ook leiden tot mastitis, gewrichtsontsteking, levernecrose en gedegenereerd spierweefsel.

Seleniumtekorten bij wortel aanpakken

Helaas worden Europese bodems gekenmerkt door een tekort aan selenium, wat zijn weerslag heeft op het seleniumgehalte van ruwvoer. Zo bevat het gras in Nederland gemiddeld 30 tot 50 microgram selenium per kilo drogestof en mais slechts 10-30, terwijl de streefwaarde voor het complete rantsoen circa 150 microgram per kilo drogestof is.

Hoewel seleniumtekorten in gras kunnen worden gecompenseerd met seleniumsupplementen is het efficiënter om te zorgen dat het seleniumgehalte van het gras in orde is. Het door het gras opgenomen selenium wordt namelijk organisch gebonden waardoor de koe het beter kan benutten dan anorganische zoutvormen en andere toevoegingen die vaak snel uitgescheiden worden. Een tweede voordeel is dat alle koeien selenium opnemen in de juiste verhouding.

Met seleniumhoudende meststoffen zoals YaraBela Weide-Sulfan kan grasland in één werkgang van zowel stikstof, zwavel als selenium worden voorzien. Het resultaat? Hoogwaardig ruwvoer, gezonde koeien en minder behoefte aan krachtvoer en supplementen.

Selenium voor gehele voedselketen

Finland is een ander voorbeeld van een Europees land met een laag seleniumgehalte in haar bodem.

Bekijk hieronder hoe Yara het Finse seleniumtekort bij mens en dier heeft aangepakt door graslandmeststoffen te verrijken met selenium.

YaraBela Weide-Sulfan
• Zwavel voor meer en eiwitrijker gras
• Selenium onmisbaar voor de gezondheid van uw koeien
• Nitraat voor de snelste en beste stikstofbenutting
• Kwaliteitskorrel voor een evenwichtig strooibeeld


Meer informatie over YaraBela Weide-Sulfan

Yara's kennis, producten en oplossingen zorgen voor groei voor de agrariër, de distributeur en de industriële klanten, op een winstgevende en...

Lees verder »


Meer artikelen van Yara »