Goede adviseurs zijn onmisbaar bij bedrijfsontwikkeling

Bij het ontwikkelen van een agrarisch bedrijf hebben ondernemers allerlei hindernissen te nemen. Denk aan het verwerven van vergunningen, subsidies en financiering. Goede adviseurs zijn onmisbaar. Flynth Adviseurs en Accountants probeert ondernemers te ontzorgen door veel verschillende specialismen in huis te hebben.

Goede+adviseurs+zijn+onmisbaar+bij+bedrijfsontwikkeling
Flynth
© Ruud Ploeg

Op het bedrijf van vleeskuikenhouder en akkerbouwer Ramon Harmes in Klazienaveen (Dr.) is de afgelopen drie jaar veel gebeurd. Het bedrijf groeide van 125.000 naar 270.000 vleeskuikenplaatsen. Om dit mogelijk te maken zijn twee bestaande stallen gesloopt en herbouwd, twee stallen opgeknapt en twee nieuwe stallen bijgebouwd.

Ook bouwde Harmes bij zijn bedrijf een loods met een installatie om mest te drogen om die vervolgens in een grote kachel te verbranden. Hiermee worden de stallen en overige gebouwen verwarmd. Mestverbranding op het pluimveebedrijf is een uiterst innovatieve activiteit en in Nederland nog heel onbekend.

Subsidieregelingen

Bij de uitvoering van zijn investeringsplan maakte Harmes gebruik van diverse subsidieregelingen en fiscale mogelijkheden. Dat zijn onder meer de SDE-regeling voor de mestverbranding, de Maatlat Duurzame Veehouderij voor de nieuwgebouwde stallen, subsidieregeling voor fijnstofreductie, Energie-Investeringsaftrek (EIA) en MIA/VAMIL op de waterzuivering.

Gerjan Slotboom en Erik de Rond, subsidie-adviseurs bij Flynth, zaten regelmatig bij Harmes om tafel om de mogelijkheden voor het aanvragen van subsidie en fiscale tegemoetkomingen met de ondernemer te bespreken.

‘Overigens is dat nog steeds het geval. Harmes is het type ondernemer dat voortdurend bezig is met het maken van plannen, en goed op de hoogte wil blijven van mogelijkheden die er zijn om de kosten van investeringen of belastingdruk te verminderen’, vertelt Slotboom.

Ook andere adviseurs van Flynth kwamen de afgelopen jaren diverse keren bij de vleeskuikenhouder over de vloer. Zo ook Henk Altena, die de pluimveehouder hielp om technische aspecten op elkaar af te stemmen. ‘Veel agrariërs kennen Flynth vooral als accountantskantoor. De afgelopen jaren heeft Flynth zich verbreed tot een adviesorganisatie die ondernemers op vrijwel alle fronten kan bijstaan’, vertelt Altena.

‘We merkten in het veld dat agrarische ondernemers behoefte hebben aan specialisten die hen op een effectieve manier kunnen helpen om plannen te realiseren.’

Jan Trip, bedrijfsadviseur bij Harmes en werkzaam bij Flynth, hielp de ondernemer om de financiering van het geheel voor elkaar te krijgen. Daar ging het maken van een diepgravend haalbaarheidsplan aan vooraf.

Toch bleek het regelen van financiering nog niet zo simpel. De bij boeren bekendste banken waren onder de indruk van het hoge ambitieniveau van Harmes. Het lukte Harmes uiteindelijk niet om met een van deze banken tot financieringsafspraken te komen.

Financiering bij de Volksbank

Zowel Harmes als adviseur Trip hadden contacten aan de andere kant van de grens. Dit leidde er uiteindelijk toe dat vleeskuikenhouder Harmes de financiering van zijn plannen regelde met de Volksbank in het Duitse Rütenbrock.

‘Het is niet bij deze financiering gebleven. Inmiddels zijn er meer Nederlandse boeren die financieringsafspraken in Duitsland hebben gemaakt. En de Volksbank is naast de gevestigde banken een nieuwe speler op de financieringsmarkt geworden.’

Trip is niet alleen positief over de condities waaronder ondernemer Harmes financieringsafspraken maakte. ‘De mensen van de Volksbank dachten actief mee over de investeringsplannen van de ondernemer’, vertelt hij.

‘Dat leidde er onder meer toe dat ze meedachten om van de vier bestaande stallen er twee te slopen en te herbouwen in plaats van op te knappen. Dat hierdoor het totale investeringsbedrag toenam was geen probleem.’

Innovatie en duurzaamheid

Altena vertelt dat de adviseurs van Flynth vaak aan tafel zitten bij agrarische ondernemers die bezig zijn met plannen waarin innovatie en duurzaamheid trefwoorden zijn.

‘Ondernemers hebben vaak ideeën om iets op een nieuwe en betere manier te gaan doen. De meesten van hen weten dat het zinvol is om bij het maken van plannen al in een vroeg stadium met adviseurs te sparren. Juist dan zijn er mogelijkheden om de juiste acties te plegen. Het aanvragen van subsidie is bijvoorbeeld vaak niet meer mogelijk als er al investeringsverplichtingen zijn aangegaan.’

Subsidieadviseur Slotboom heeft met zijn collega’s afspraken over wie welke subsidieregelingen tot in de finesses kent, en veranderingen en openstellingsdata bijhoudt.

‘De uitvoering van een groot aantal subsidieregelingen gebeurt tegenwoordig door de provincies. En dan zijn de regelingen niet altijd in alle provincies exact hetzelfde. Het is zaak om dat goed bij te houden’, legt hij uit.

‘Als je goed op je netvlies hebt staan waar een provincie de nadruk wil leggen bij de ontwikkeling van de agrarische sector, maak je bij subsidieaanvragen meer kans.’

Risico afdekken

Plannen maken om subsidie binnen te halen, is volgens Slotboom geen goede instelling. ‘Maar dat gebeurt ook vrijwel niet. Veel subsidies zijn bedoeld om ondernemers een zetje te geven om een bepaalde stap te zetten in een nieuwe richting. De subsidie is dan ook bedoeld om het extra risico af te dekken.’

Soms gaat het ook bij subsidies om hele grote bedragen. Slotboom vertelt dat hij betrokken is bij de plannen van diverse varkenshouders in Twente die willen investeren in mestverwerking en in luchtbehandeling, zoals conditionering, filtering en reiniging. Deze zijn technisch onderbouwd.

‘Aanvragen bij de provincie Overijssel, onderdeel van een POP3-regeling, hebben uiteindelijk geleid tot toekenningen van elk zo’n 250.000 euro aan subsidie; veertig procent van de totale investering.’

Keuze voor technieken

Ook Jan Lamtink, bedrijfsadviseur bij Flynth, is bij de plannen van deze Twentse ondernemers betrokken. Hij vertelt dat de varkenshouders momenteel bezig zijn met de definitieve keuze voor technieken die ze gaan gebruiken.

‘Dat is niet makkelijk, want er zijn weinig voldoende bewezen technieken op bedrijfsniveau. Daar worden ze door onder andere Flynth-adviseurs in ondersteund.’

Lamtink bracht de varkenshouders niet alleen in contact met subsidie-adviseur Slotboom maar ook met een fiscalist om advies te krijgen over de beste bedrijfsstructuur.

De ambitie van de varkenshouders is groot, maar de banken bleken graag mee te willen doen aan de financiering van de investeringen. Lamtink: ‘Ondanks het feit dat de banken de laatste jaren terughoudender zijn geworden, lukt het ondernemers die goed presteren vaak wel om een financiering van nieuwe plannen voor elkaar te krijgen. Banken kijken naar wat ondernemers gepresteerd hebben. En dan zien we dat goede ondernemers hun verhaal vaak wel kwijt kunnen bij de bank.’

Voor meer informatie of advies: www.flynth.nl

Flynth

Flynth adviseurs en accountants stimuleert ondernemers en haar werknemers om het maximale uit zichzelf te halen. We voorzien onze klanten tijdig van relevante...

Lees verder »

Meer van Flynth

Meer artikelen van Flynth »

Artikelen over Flynth