Betaal minder belasting met partner-bv-structuur

Voor veel bedrijven kan een partner-bv-structuur interessante fiscale voordelen bieden. Zo'n structuur bestaat uit een vof, met als vennoten één of enkele natuurlijke personen en een bv waarvan diezelfde natuurlijke personen aandeelhouder zijn. Deze structuur biedt mogelijkheden om zowel de fiscale voordelen te benutten van een persoonlijke onderneming als van een bv. ABAB ontwikkelde de partner-bv-structuur.

Betaal+minder+belasting+met+partner%2Dbv%2Dstructuur
ABAB Accountants

Voor iedere ondernemer is het belangrijk om de rechtsvorm te kiezen die het beste past bij zijn bedrijf. Vooral bij veranderingen, zoals groei, is het belangrijk om te onderzoeken welke rechtsvorm fiscaal het meest gunstig is. Elke rechtsvorm heeft voordelen voor bepaalde situaties. Persoonlijke ondernemingsvormen, zoals een eenmanszaak of een vof, hebben bijvoorbeeld diverse fiscale faciliteiten, zoals investeringsaftrek en mkb-winstvrijstelling.

Die faciliteiten zijn er niet bij een bv. Maar een bv heeft als voordeel dat over het resultaat slechts 20 procent belasting verschuldigd is. Dat is aantrekkelijk, maar een bv moet de directeur wel een salaris van minimaal 45.000 euro uitbetalen. Daarover is gewoon inkomstenbelasting verschuldigd.

Fiscalist Ad de Bruyn hanteert de vuistregel dat een bv fiscaal een goede keus is bij een netto resultaat van 150.000 euro per ondernemer, dus 300.000 bij twee vennoten.
Fiscalist Ad de Bruyn hanteert de vuistregel dat een bv fiscaal een goede keus is bij een netto resultaat van 150.000 euro per ondernemer, dus 300.000 bij twee vennoten. © ABAB Accountants en Adviseurs

Een partner-bv-structuur biedt bij een veel lager resultaat fiscale voordelen dan een bv

Fiscalist Ad de Bruyn bij ABAB Accountants en Adviseurs hanteert de vuistregel dat een bv fiscaal een goede keus is bij een netto resultaat van 150.000 euro per ondernemer, dus 300.000 bij twee vennoten. Tussen 100.000 en 150.000 euro maakt het weinig verschil en bij een resultaat van minder dan 100.000 euro per ondernemer is een bv fiscaal nadelig. Dat komt vooral doordat de aftrekfaciliteiten niet gelden die er wel zijn bij een eenmanszaak, maatschap of vof.

Vermogen naar de bv

Er is ook een combinatie mogelijk van een vof en een bv. Deze 'partner-bv-structuur' combineert de fiscale voordelen van een vof en van een bv. Inmiddels benutten veel ondernemingen de voordelen ervan, ook in het midden- en kleinbedrijf.

Bij een partner-bv-structuur richt de ondernemer een bv op. Vervolgens start hij een vof met twee vennoten: hij zelf en de bv. Hierbij vult hij de bv met vermogensbestanddelen, bijvoorbeeld met grond. Dat vermogen gaat dan van zijn persoonlijke ondernemingsvorm naar de bv. Er geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting als de grond een agrarische functie houdt. De bv krijgt zo een groot vermogen. Ook bijvoorbeeld vee of planten kunnen overgaan naar de bv. Hiermee kan een afschrijvingspotentieel worden gecreëerd.

De volgende stap is dat de bv dat vermogen inbrengt in de vof. Voor cultuurgrond kan daarbij weer een beroep op vrijstelling van overdrachtsbelasting worden gedaan.

Fiscale voordelen

De opzet van een partner-bv-structuur heeft, naast het jaarlijkse fiscale voordeel, diverse andere voordelen. Eén daarvan is dat het een kans biedt om de grond te herwaarderen. Dat kan bij de overgang naar een andere juridische bedrijfsvorm. De grond krijgt dan de werkelijke waarde in de bv en dus ook in de vof.

Een ander voordeel is dat bij deze opzet het verplichte salaris voor de bestuurder van de bv achterwege mag blijven. In de bv wordt immers geen arbeid verricht. De bv brengt alleen vermogen in de vof in. De ondernemer brengt zelf, als natuurlijk persoon, de arbeid in de vof.

Aan het eind van het jaar gaat het resultaat van de vof voor een deel naar de natuurlijke persoon en voor een deel naar de bv. De ondernemer kan normaal gebruik maken van alle fiscale aftrekposten die gelden voor een eenmanszaak. Het deel dat naar de bv gaat is belast met slechts 20 procent vennootschapsbelasting.

Er zijn meer fiscale voordelen. Want de vermogensbestanddelen komen, desgewenst, voor de werkelijke waarde in de bv. Die waarde is doorgaans hoger dan de boekwaarde. De natuurlijke persoon maakt dus boekwinst voor de onderdelen die naar de bv gaan. Voor dat deel staakt hij fiscaal zijn persoonlijke onderneming. Er is dus sprake van stakingswinst. Als hij die laat uitbetalen moet hij daar Inkomstenbelasting over afdragen. Hij kan dat voorkomen door van dat bedrag een lijfrente te kopen. Dat kan niet alleen bij een bank of verzekeraar maar ook bij zijn eigen bv.

Meerwaarde

Dat biedt nog meer voordeel. De bv kan de investering in de meerwaarde van die vermogensbestanddelen afschrijven, zodat geen 20 procent vennootschapsbelasting verschuldigd is en de ondernemer hoeft niet direct af te rekenen over de boekwinst. 'Normaal kun je niets met zo'n meerwaarde', zegt De Bruyn.

ABAB heeft berekend welke belastingen verschuldigd zijn bij de verschillende rechtsvormen, bij een resultaat van 60.000 euro. Een ondernemer met een bv betaalt dan de meeste belasting, namelijk 20.000 euro. Als hij een eenmanszaak heeft betaalt hij 15.000 euro. Een vof met zijn partner is fiscaal een stuk aantrekkelijker. Dan betalen beide personen met elkaar 12.000 euro belasting.

Een partner-bv-structuur is fiscaal het meest gunstig. Dat gaat in totaal 'slechts' 11.000 euro naar de belasting. Hoe hoger het resultaat, hoe groter het fiscale voordeel van een partner-bv-structuur. Een partner-bv-structuur biedt dus bij een veel lager resultaat fiscale voordelen dan een bv.

Bij een bv begint het voordeel pas bij 150.000 euro netto resultaat, bij een partner-bv-structuur al bij zo'n 60.000 euro. Het enige nadeel zijn extra jaarlijkse administratieve kosten van enkele duizenden euro's, voornamelijk voor jaarcijfers. Daarnaast zijn er de eenmalige kosten voor de opzet van de structuur. Als die structuur er staat zijn er geen fiscale nadelen als het resultaat van de onderneming een keer lager uitkomt.

Bedrijfsovername gunstiger

Een partner-bv-structuur biedt in veel situaties interessante voordelen, zegt De Bruyn. Bijvoorbeeld vooruitlopend op een bedrijfsovername. De ouder richt de bv op en brengt de gronden die hij bezit in de bv in en op die manier ook in de vof met de opvolger. Bij de overname krijgt hij dan geen groot privé vermogen dat belast is. Dat vermogen blijft immers in de bv waarvan hij aandeelhouder is.

De partner-bv-structuur is vooral interessant voor bedrijven die weinig (meer) investeren. Voor bedrijven die veel investeren bieden andere fiscale faciliteiten vaak meer voordelen. Als die faciliteiten al zijn benut wordt de partner-bv-structuur interessant.

De Bruyn heeft klanten uit diverse sectoren geholpen om partner-bv-structuur op te zetten. De laatste tijd veel intensieve veehouders, geitenhouders en akkerbouwers.

ABAB heeft de partner-bv-structuur afgestemd met de Belastingdienst. 'Iedereen is vrij om een ideale structuur te zoeken voor zijn situatie', zegt De Bruyn. 'Niemand is verplicht om teveel belasting te betalen.' Hij heeft het nog niet meegemaakt dat een ondernemer achteraf vindt dat het geen goede keus is geweest. Hij benadrukt wel dat elke partner-bv-structuur maatwerk is. 'Een dergelijke opzet kan grote voordelen met zich meebrengen, maar het vergt wel een goede fiscaal-juridische begeleiding.'

• Klik hier voor meer informatie

ABAB Accountants

ABAB Accountants en Adviseurs is een fullservice accountants- en adviesorganisatie. We zijn een vertrouwde partner binnen de agrarische sector. Onze klanten...

Lees verder »

Meer van ABAB Accountants

Lees ook

Meer artikelen van ABAB Accountants »

Artikelen over ABAB Accountants