Suikerproductieheffing+goed+voor+100+euro+per+teler
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Suikerproductieheffing goed voor 100 euro per teler

Bietentelers moeten zich niet rijk rekenen bij een mogelijke teruggaaf van de 7 miljoen euro suikerproductieheffing. Hiervan is 1,8 miljoen euro van de telers, gemiddeld zo'n 100 euro per boer, stelt Cosun.

Nederland krijgt waarschijnlijk 7 miljoen euro aan te veel betaalde suikerproductieheffingen in de marktjaren 1999/2000 en 2000/2001 terug. Voor de 18.000 bietentelers van destijds ligt er circa 1,8 miljoen euro te wachten. Inclusief rente kan het gaan om ongeveer het dubbele bedrag, gemiddeld dus 200 euro per teler.

Jan Willem Van Roessel, secretaris Raad van Beheer van Cosun, wijst er op dat alle bedragen nog schattingen zijn en er nog geen exacte bedragen zijn genoemd. 'De orde van grootte klopt wel.' Normaal gesproken verrekent Cosun niet van jaar tot jaar de suikerproductieheffingen, maar volgt een consistente lijn. 'Dat we nu zestien jaar terug grijpen, is heel bijzonder.'

Helderheid

Het gaat om opgelegde heffingen uit twee marktjaren die niet overeenkomen met de werkelijke export van suiker in die jaren. Gert Sikken van Suiker Unie: 'Dit speelt al jaren en nu is er eindelijk helderheid. Over de terug te ontvangen productieheffingen is een conceptverordening opgesteld waarover de lidstaten nog moeten stemmen.'

Op 9 februari heeft het Europese Hof van Justitie een uitspraak gedaan in de zaak van de Raffinerie Tirlemontoise tegen de Belgische Staat over de berekening van de suikerproductieheffing in de jaren 1999/2000 en 2000/2001. Nederland is in deze zaak meegegaan om ervoor te zorgen dat de suikerbietentelers en suikerfabrieken hun onterecht betaalde productieheffing terugkrijgen.

Rente

In Nederland gaat om circa 7 miljoen euro, die in 2018 aan Cosun en circa 18.000 suikerbietentelers zal worden terugbetaald. Over de teveel betaalde productieheffing zal de Europese Commissie ook de wettelijke rente vergoeden. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) deze week in een brief aan de Tweede Kamer.

De teruggave moet plaatsvinden naar degenen die destijds de heffingen hebben betaald, geeft Sikken aan. 'In 1999/2000 zou dat de suikerindustrie betreffen, dus Cosun. En in 2000/2001 de suikerindustrie en de individuele telers.'

Teruggave

Voor de individuele telers verwacht Suiker Unie een teruggave aan de toenmalige telers van circa 1,8 miljoen euro, exclusief de rente. In 2000/2001 waren er circa 18.000 bietentelers in Nederland. Nu zijn daar nog ongeveer 8.000 telers van over. 'Het kost ons de nodige moeite om de telers te traceren', zegt Sikken.

Het grootste deel van de 7 miljoen euro gaat naar Cosun. Achteraf gezien was het financiële resultaat in de jaren 1999/2000 en 2000/2001 dus hoger dan gedacht.

Meevaller

'Een deel van het resultaat keren we uit aan de leden', geeft Van Roesel aan. 'Achteraf valt het soms mee of tegen. Dit is een meevaller, maar geen reden voor een extra uitkering. Als het een keer tegenvalt, gaan we als coöperatie ook niet terug naar de leden.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  13° / 7°
  50 %
 • Woensdag
  8° / 5°
  10 %
 • Donderdag
  10° / 4°
  70 %
Meer weer