Meer+melk+uit+gras+met+snel+en+beter+bemestingsadvies
Kennispartners Yara

Meer melk uit gras met snel en beter bemestingsadvies

Precisielandbouw start met een goed basisadvies. Met de Yara GrassN op je smartphone kun je op elk moment exact berekenen hoeveel je moet bemesten voor de volgende snede. De app is de pilotfase bijna ontgroeid. Theo Courtz, de kersverse specialist melkveehouderij bij Yara blijft werken aan een optimale grasopbrengst met minimale verliezen. 'Dat is het mooiste wat er is.'

Met de smartphone lijkt tegenwoordig alles digitaal te organiseren. Zelfs een optimale opbrengst gras met minimale verliezen. Sinds dit voorjaar heeft Yara een app gratis beschikbaar gesteld die de exacte bemesting berekent om een optimale drogestofopbrengst en het gewenste ruweiwitgehalte in de kuil te krijgen.

Als Specialist Melkveehouderij bij Yara is Theo Courtz nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de app in samenwerking met NMI.

Tijdens de test in het vroege voorjaar werkte de tool alleen voor de eerste snede. De app deed een voorspelling van het ruweiwitgehalte bij de geplande N-gift en opbrengst. Ook werd het optimale strooimoment bepaald op basis van lokale weersgegevens en weersverwachting. Heel even is de app uit de lucht geweest. Maar na deze kleine hapering snel van start met een goed advies voor de 2de snede.

Omdat zwavel essentieel is voor een goede kwaliteit en opbrengst van eerste en tweede snede, werd het zwaveladvies meteen meegenomen. Alles op basis van de officiële adviezen.

Vanaf de derde snede is ook de kali-gift van belang. Daar houdt de app rekening mee. 'Ondertussen geeft de app adviezen tot en met de zesde snede.'

'De app moest eenvoudig blijven', verklaart Courtz. 'Hoeveel van welke meststof moet je gebruiken en wanneer.' Geen overbodige informatie dus.

Iedereen kan de app Yara GrassN gratis downloaden voor iPhone of Android. Het is gelukt om alle invoer op 1 scherm te passen. Alle antwoorden worden al automatisch ingevuld op basis van de GPS-positie of postcode, zoals grondsoort, organische stof en weerdata. De gebruiker kan alles eenvoudig aanpassen. Eventueel zelfs per perceel snel een nieuw advies berekenen.

'NMI in Wageningen heeft de rekenregels onder haar hoede. Die zijn gebaseerd op de officiële adviezen en 25 jaar eigen proeven', weet Courtz. 'Het zijn dus betrouwbare cijfers. Niet alleen wij, maar ook NMI verbindt er immers zijn naam aan.'

Voor Yara zelf is de app vooral een middel om melkveehouders en adviseurs te helpen snel een goed advies op te stellen. Daar mankeert het in de praktijk te vaak aan, of het kost gewoon teveel tijd.

'We willen een eerlijk en goed advies geven. ' Het is dus geen middel om meer kunstmest te verkopen. Integendeel. De eerste gebruiker die Courtz erover sprak vertelde hem: 'ik kan zelfs minder kunstmest gebruiken.' Waarop Courtz zei: 'Dan heb je je eerste winst al binnen!' Meer kunstmest verkopen is niet het doel, althans: niet in absolute aantallen. 'We hopen natuurlijk wel dat ons marktaandeel toeneemt', lacht Courtz.

Het aantal gebruikers van de app stijgt in elk geval wel. De teller staat nu 400 downloads. En het adviesmodel heeft al bijna 2.000 berekeningen gemaakt.

Slechts een halfjaar werkt Courtz nu bij Yara. Voorheen werkte de zoon van een melkveehouder 23 jaar als specialist bij Agrifirm. Daar adviseerde hij onder andere de kunstmest van Yara. Maar als je vandaag tien ton kunstmest wil, moet je niet bij hem zijn, maar gewoon bij je coöperatie of handelaar. Bij Yara zochten ze een melkveespecialist die midden in de praktijk staat. 'En ik ben iemand met stront aan de laarzen', zegt Courtz. 'Ik sta al 48 jaar tussen de koeien.' Melkveehouders kennen hem als adviseur bij Cehave Landbouwbelang en sinds de fusie bij Agrifirm.

Bemesting wordt steeds complexer, maar er zijn slimme hulpmiddelen bijgekomen. De Yara N-sensor bijvoorbeeld. Maar natuurlijk ook de Yara GrassN app.
'Het mooiste dat er is,' vindt Courtz, 'is dat je kunt bemesten op basis van wat er optimaal van het land komt. Dat je minder verliezen hebt. Daar blijven we aan werken.'

Yara N-sensor

Vanaf het dak van de trekker doet de sensor optische metingen en bepaalt direct de plaatselijke stikstofbehoefte van het gras- of akkerland. Op basisch van gewas specifieke ijklijnen stuurt de sensor de kunstmeststrooier aan.

De stikstofbehoefte kan sterk verschillen op verschillende plaatsen binnen één perceel. Met deze moderne precisielandbouw meet u continu de werkelijke N-behoefte van het gewas en past u de hoeveelheid meststof hier direct op aan.

De Yara N-Sensormeet elke seconde de golflengten van het licht dat het gewas reflecteert. Aan de hand van de lichtreflectie bepaalt de sensor de hoeveelheid chlorofyl en biomassa. Daarmee wordt de stikstofopname berekend en de optimale stikstofgift. Die hoeveelheid wordt dus, afhankelijk van de behoefte van het gewas, elke seconde aangestuurd.

Tussen 1997 en 2010 zijn meer dan 250 proeven uitgevoerd om de prestaties te verfijnen en om nieuwe programma's te ontwikkelen. Wereldwijd zijn tweeduizend Yara N-Sensoren in gebruik.

De Yara N-Sensor wordt ook gebruikt in een nieuw graslandproject samen met Wageningen UR en andere partijen.

• Klik hier voor meer informatie

Yara's kennis, producten en oplossingen zorgen voor groei voor de agrariër, de distributeur en de industriële klanten, op een winstgevende en...

Lees verder »


Meer artikelen van Yara »