Groene stroom uit mest en reststromen

Varkenshouder Bert Rijnen gelooft in een kringloop waarin geen afval bestaat maar alleen waardevolle grondstoffen. Het initiatief 'Energie van Boeren' maakt de inspanningen van Rijnen en collega-opwekkers zichtbaar voor de maatschappij.

Groene+stroom+uit+mest+en+reststromen
LTO Ledenvoordeel

Bij Bert Rijnen worden de varkens gevoerd met voer en reststromen uit de omgeving. Hun mest wordt vergist tot gas en vervolgens omgezet in groene stroom en warmte.

Rijnen is een innovatieve ondernemer met bedrijven in Noord-Brabant, Zeeland en Spanje. Hij is mede-initiatiefnemer van Heyde Hoeve: vier collega's die op een duurzame manier Duroc-varkens houden. Het smakelijke vlees wordt verwerkt tot kwaliteitsproducten.

Achter het bedrijf in Oirschot staat de biovergistingsinstallatie. Bart Witlox is verantwoordelijk voor dit bedrijfsonderdeel, EcoEnergy Oirschot. 'We vergisten onze eigen mest samen met 50 procent restproducten uit de voedingsindustrie tot methaan. Daarop draaien twee gasmotoren – WKK's – die gelijktijdig stroom en warmte opwekken.'

'De groene stroom verkopen we aan energieleverancier Greenchoice', vervolgt Witlox. 'Het gaat om zo'n 16.000 megawatt per jaar, goed voor 6.000 huishoudens.' LTO-initiatief 'Energie van Boeren' kan zo garanderen dat de groene stroom uit Nederland komt en niet is ingekocht via internationale certificaten.

Witlox: 'Met de warmte uit de WKK's drogen we mest, zodat die hoogwaardig gebruikt kan worden in binnen- en buitenland.'

Circulaire economie

De vergistingsinstallatie is in 2008 gestart om een mestprobleem op te lossen, maar inmiddels is de vergisting geëvolueerd tot een schoolvoorbeeld van circulaire economie, een kringloop waarin geen afval bestaat maar alleen waardevolle grondstoffen. De aanpak beperkt transportbewegingen, en daarmee CO2-uitstoot, aanzienlijk.

Een belangrijke taak van Witlox is de zorg voor micro-organismen in de vergistingsinstallatie van EcoEnergy Oirschot. Het biologische evenwicht bepaalt het rendement en daarmee de winstgevendheid. 'Als de biologie goed werkt, produceren we meer gas en dus meer stroom en kunnen we meer mest drogen. Het is dus cruciaal om de bacteriën te vertroetelen', vertelt hij.

EcoEnergy werkt samen met zeven andere biogas-opwekkers om informatie uit te wisselen en oplossingen te bedenken voor knelpunten. Een voorbeeld daarvan is toepassing van het digestaat, het restproduct na de vergisting.

Het bedrijf is bezig met scheiding in een dikke en dunne fractie. De eerste kan dan gepelletiseerd worden tot meststof, de tweede gezuiverd tot loosbaar water.

Recent is EcoEnergy aangesloten bij het LTO-initiatief 'Energie van Boeren'. 'Daarmee krijgt ons product een gezicht, de herkomst is gegarandeerd met certificaten. We willen graag herkenbaar zijn als producent van Nederlandse groene energie', vertelt Bert Rijnen.

'Agrarische ondernemers die groene stroom inkopen via het collectief zijn er op deze manier zeker van dat die van collega's afkomstig is, en niet uit het buitenland.'

www.ltoledenvoordeel.nl/energievanboeren

LTO Ledenvoordeel

LTO Ledenvoordeel maakt zich sterk voor ruim 40.000 agrarische ondernemers die lid zijn van LTO Noord, ZLTO of LLTB. Wij onderhandelen met leveranciers namens...

Lees verder »

Meer van LTO Ledenvoordeel

Lees ook

Meer artikelen van LTO Ledenvoordeel »

Artikelen over LTO Ledenvoordeel