Jojo%2Deffect+slecht+voor+export+sluitkool
Nieuws
© Dick Breddels

Jojo-effect slecht voor export sluitkool

Exporteurs van sluitkool zijn op zoek naar meer structuur in aanbod en stabielere prijzen. Zij zijn van mening dat ze hiermee meer handel en dus afzetvolume naar zich toe kunnen trekken.

Nederlandse sluitkool onderscheidt zich op de exportmarkt ten opzichte van andere Europese aanbieders vanwege kwaliteit en sortering. Maar volgens exporteurs en handelaren zorgen de sterk wisselende prijzen, zoals de laatste weken het geval was, ervoor dat handel verloren gaat. Dat is juist afzet die de Nederlandse sluitkooltelers goed kunnen gebruiken.

De laatste jaren zijn er wel initiatieven ondernomen om te komen tot meer bundeling in aanbod. Doel is om de zekerheid van aanvoer van sluitkool te verbeteren en te komen tot een stabiele afzet met prijzen die daarbij horen. De bundeling van aanbod lukt redelijk, maar het blijft lastig om te komen tot een eensluidende afzetstrategie met een groep van tweehonderd sluitkooltelers in vooral Noord-Holland. Aanvoer en prijsvorming blijven daardoor grillig.

Opkomende kou

De maand januari voor de handel in witte kool is daarvoor het bewijs. De eerste week na de jaarwisseling was de markt flauw met weinig aanbod en matige prijzen. Door de opkomende kou en de aantrekkelijke prijs ontstond daarna meer vraag vanuit voornamelijk Hongarije en Kroatië.

Daarbovenop kwam vrij plotseling ook Zuid-Europa aan de markt voor de fijne sortering van witte kolen. Dit als vervanging van de eigen tegenvallende oogst en als alternatief voor onder meer de mislukte slaoogsten in Spanje. Gevolg was dat de prijs voor witte kool in een week tijd steeg van 13 tot 21 euro per 100 kilo.

De reactie op zo'n snelle prijsstijging in het begin van het seizoen is vaak dat kooltelers juist afwachtend worden. De bereidheid om witte kool vanuit de bewaring klaar te maken voor afzet viel vervolgens tegen. Daarna volgde een week die handelaren kenmerken als 'radiostilte', met handel die beperkt bleef tot de verkoop van uitgesorteerde voorraden. Inmiddels is de prijs van witte kool weer teruggezakt naar 16 euro per 100 kilo en nu is er wel sprake van meer balans tussen vraag en aanbod.

Bekijk meer over: