Raad Bergen verdeeld over nieuw voetbalcomplex

Met veertien stemmen voor en negen tegen is de raad van Bergen dinsdag akkoord gegaan met de nieuwe fusielocatie voor drie voetbalclubs aan de Egmonderstraatweg in Egmond.

VVD, GroenLinks en Gemeentebelangen BES stemden tegen het beoogde nieuwe complex voor Zeevogels, Sint Adelbert en Egmondia. Zij vinden die locatie te duur.

Mart Brouwer de Koning van LTO Noord Kennemerland is teleurgesteld, maar zegt de uitslag wel aan te hebben zien komen. 'Alles wees er de afgelopen maanden al op, dat het college dit als enige geschikte plek ziet.'

De landbouworganisatie is ook tegen de Egmonderstraatweg, omdat daarmee een hap van 8 hectare uit het bollenconcentratiegebied aan de Tijdverdrijflaan wordt genomen. De compensatie van dat areaal op Zeevogels-complex is volgens LTO Noord ontoereikend. Het stoort Brouwer De Koning vooral dat 'het oordeel van de drie voorzitters van de voetbalclub bepalend is. Alleen aan de Egmonderstraatweg willen zij fuseren, ergens anders niet.'

Verzet in het dorp

Ook in het dorp is veel verzet tegen de beoogde locatie. Dat bleek ook wel tijdens de drukbezochte raadsvergadering die behoorlijk tumultueus verliep. Zo werd de vergadering drie keer geschorst, mede ook door de hoog oplopende emoties. Aantasting van het open landschap is voor velen een groot bezwaar, evenals de hoge kosten die met de nieuwe locatie zijn gemoeid.

In de bijeenkomsten gingen de bedragen meermaals over tafel: opwaardering van het bestaande Zeevogelscomplex kost ruim 1,5 miljoen euro, nieuwbouw in het bollengebied inclusief compenserende maatregelen 5,7 miljoen.

Niet gerust

Brouwer de Koning merkt op dat niet alle fracties gerust zijn op de goede afloop. 'Herhaaldelijk is gerefereerd aan onzekerheid over de goedkeuring die de provincie nog aan de plannen moet geven.'

Eerder al stelde het provinciale bestuur, dat de gemeente ook alternatieve locaties serieus moest onderzoeken. Brouwer de Koning: 'Van meet af aan heeft de gemeente slechts één optie voor ogen gehad en dat is ook terug te lezen in de verslagen die op verzoek van de burgers openbaar zijn gemaakt.'

Weer

 • Woensdag
  7° / 4°
  20 %
 • Donderdag
  10° / 4°
  70 %
 • Vrijdag
  9° / 3°
  20 %
Meer weer