Derogatie+maakt+sector+kwetsbaar
Nieuws
© LTO Nederland

Derogatie maakt sector kwetsbaar

In deze rubriek komen Nederlanders in Brussel aan het woord. Deze week is dat Jan Huitema, melkveehouder uit Makkinga en lid van het Europees Parlement voor de VVD.

Het kan toch niet waar zijn? Toch laten de contacten die ik heb met de Europese Commissie weinig twijfel over de ernst van de situatie: Nederland moet onder het fosfaatplafond komen, voordat het stelsel van fosfaatrechten ingevoerd kan worden. Dit moet uiterlijk op 1 januari 2018 plaatsvinden.

De bal ligt nu bij Nederland. De sector en de overheid moeten echt alles op alles zetten om op tijd met een oplossing te komen.
Het fosfaatplafond is vanaf 2006 een voorwaarde geweest voor Nederland om derogatie te krijgen. In de Nitraatrichtlijn uit 1991 is vastgesteld dat derogatie verleend kan worden door het Nitraatcomité. Dit comité bestaat uit ambtenaren van de 28 lidstaten en het wordt voorgezeten door de Europese Commissie.

Voor of tegen

Het Europees Parlement is hier niet bij betrokken. De Europese Commissie doet een voorstel en vervolgens moeten de lidstaten met gekwalificeerde meerderheid voor of tegen zijn. Als dat niet het geval is, mag de Europese Commissie haar voorstel doorvoeren of met een nieuw voorstel komen.

Ik ben fel gekant tegen de gebruiksnorm voor dierlijke mest die door de Europese Nitraatrichtlijn wordt voorgeschreven. Deze is niet doelgericht, bevordert het gebruik van kunstmest en blokkeert Nederlandse innovaties.

Afschaffen

De VVD pleit al langer voor het afschaffen van deze gebruiksnorm, maar de Europese Commissie wil hiervoor geen wetsvoorstel doen. Mijn kritiek wordt door de Europese Commissie steevast weerlegd door te zeggen dat het al mogelijk is om een derogatie te krijgen. Dat klopt, maar die geeft onvoldoende zekerheid, omdat elke vier jaar de derogatie opnieuw onderhandeld moet worden.
Het is ook nu weer pijnlijk duidelijk geworden dat dit de sector veel te kwetsbaar maakt.

Weer

 • Zondag
  17° / 10°
  70 %
 • Maandag
  15° / 10°
  40 %
 • Dinsdag
  16° / 10°
  20 %
Meer weer