Noord-Holland wil 250 hectare nieuwe natuur per jaar

Gedeputeerde Tjeerd Talsma concretiseerde de groene ambities van de Noord-Hollandse coalitie in het Actieplan 250. Streven is om jaarlijks minimaal 250 hectare nieuwe natuur te ontwikkelen. De bestuurder maakt in Nieuwe Oogst de tussenbalans op.

Noord%2DHolland+wil+250+hectare+nieuwe+natuur+per+jaar
© Mike Schellart

Hoe gaat het met de voortgang van Actieplan 250?

'Actieplan 250 leidt tot een nog grotere inzet vanuit de provincie om jaarlijks natuur voor het Nationaal Natuurnetwerk (NNN) te realiseren. Zo werken we aan een bedrijfsverplaatsingsregeling voor die gebieden waar dit - in combinatie met kavelruil - ervoor zorgt dat meer grond kan worden vrijgemaakt voor het NNN. Het voorstel komt nog dit najaar bestuurlijk aan de orde.

'Ook wordt een 'keukentafelteam' ingezet om de voortgang van de projecten te versnellen en de wensen van agrariërs binnen het NNN in kaart te brengen. Het team moet ervoor zorgen dat we nog sneller en beter inzicht krijgen in wat er leeft in de gebieden die beoogd zijn voor omvorming tot natuur. Dat inzicht helpt om snel realisatiestrategieën te ontwikkelen.'

Lukt het om jaarlijks 250 hectare in het NNN in te richten met nieuwe natuur?

'Ja, in 2015 is 310 hectare natuur aangelegd. De prognose is dat er in 2016 weer rond de 300 hectare wordt gerealiseerd.'

Is dat tempo vol te houden, als het laaghangend fruit straks is geplukt?

'Dit tempo is alleen vol te houden als de provincie en haar partners gezamenlijk full spirit aan projecten blijven trekken. Het gaat niet vanzelf.'

Waar liggen de kansen en beperkingen?

'In sommige delen van de provincie willen eigenaren hun grond graag omvormen naar natuur. Dat is een kans. De beperking zit 'm in het feit dat niet iedereen dat wil en dat het vaak gaat om gebieden waar naast natuur andere functies moeten worden gerealiseerd, zoals recreatie, infrastructuur en water.'

Kent u ook schoolvoorbeelden van gezamenlijk structuurverbetering voor natuur en landbouw?

'Grote delen van het NNN in Noord-Holland zijn graslandnatuurtypen, die uitermate geschikt zijn voor de ondernemer om op een deel boer te zijn en op een ander deel natuurbeheerder. Door dit te integreren ontstaat ook landbouwstructuurverbetering.

'Ook wanneer terreinbeheerders als Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten graslanden in natuurbeheer hebben, worden vaak afspraken gemaakt met boeren uit de omgeving om het natuurbeheer in hun bedrijf op te nemen.'

Deelt de provincie de mening van het Nationaal Groenfonds of zijn ook andere kansrijke 'constructies' denkbaar?

'In het verleden is besloten dat de provincies de financiering, voor het deel dat de overheid mag bijdragen, zelf verzorgt. Als er kansrijke constructies zijn die niet in strijd zijn met de voorwaarden voor staatssteun vanuit de EU, is de provincie daar altijd in geïnteresseerd.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  24° / 11°
  10 %
 • Maandag
  25° / 11°
  10 %
 • Dinsdag
  27° / 13°
  10 %
Meer weer