Haal+energie+uit+melk
Kennispartners LTO Ledenvoordeel

Haal energie uit melk

Energiebesparing is vaak de eerste stap die melkveebedrijven zetten in het streven naar een energie neutrale onderneming. Met het ECO200 systeem wordt de warmte uit het koelproces van de melk gebruikt om gebouwen te verwarmen of de melkmachine te reinigen.

Dit levert reductie van het energiegebruik en de CO2-uitstoot op. De energiebesparende aanpak levert hiermee een hoog rendement op in de melkveehouderij. Voordeel is ook dat de snelle afkoeling de kwaliteit van de melk verbetert, vooral bij robotgebruikers en daar waar driemaal daags wordt gemolken.

Praktijk

Familie Ammerlaan, melkveehouders in Marssum investeerde in 2015 in ECO200. 'We zagen het systeem voor het eerst bij een melkveehouder in Stiens, hierin de buurt', vertelt zoon Roy Ammerlaan. 'Vervolgens zijn we op drie andere bedrijven gaan kijken. Hun ervaring met ECO200 gaf voor ons uiteindelijk de doorslag.'

Ammerlaan heeft een melkveebedrijf met 115 koeien en twee melkrobots. De melkveehouder installeerde ECO200 en deed zijn oude warmteterugwin-installatie de deur uit. 'ECO200 gaat nu de woning van warm water voorzien. Ook de centrale verwarming wordt gevoed door het systeem.' Een investering die binnen 3,5 jaar zal zijn terugverdiend, zo heeft Ammerlaan becijferd. 'De aanschaf wordt voor een deel gesubsidieerd. En de fiscale voordelen maakt investeren in ECO200 extra aantrekkelijk.'

De overstap heeft ook een gunstige invloed op de melkkwaliteit: de zuurgraad van het melkvet daalde van gemiddeld 0,8 naar 0,4 mmol vet per honderd gram melk. 'Een mooie bijkomstigheid', aldus Ammerlaan. Deze gunstige bijkomstigheid komt door de snellere terugkoeling van de melk, er is geen nakoeling meer nodig. Zuivelondernemingen letten scherp op de zuurtegraad: hoge waardes beïnvloeden de kwaliteit van met name kaas negatief.

Een waarde van 1,0 leidt tot kortingen. Dankzij de constant lage waarde van 0,4 komt Ammerlaan nu zelfs in aanmerking voor een kwaliteitsbonus van 0,10 cent per kilo melk op jaarbasis. Bij een jaarproductie van 1 miljoen kilo praat je over 1.000 euro. Dat bedrag is niet meegenomen in de rendementsberekening maar het maakt het voordeel van de ECO200 alleen maar groter.

Milieuschadelijke koudemiddelen

Tevens belangrijk is het feit dat de EU stappen zet met het uitbannen van milieuschadelijke koudemiddelen in koelinstallaties zoals R22 en zware fluorkoolwaterstoffen (zware HFK’s). De schatting is dat 10 tot 20% nog draait op R22. Het gebruik van R22 is sinds 2015 al niet meer toegestaan en in 2020 wordt de volgende stap gezet. Dan is ook de aanschaf van nieuwe installaties met zware HFK’s niet meer toegestaan. ECO200 koelt de melk door gebruik te maken van een water glycol mengsel (ijswater). De warmetepompen van ECO200 zijn hermetisch afgesloten en draaien op lichte HFK’s of propaan.

6% ledenkorting

De ECO200 is vanaf 1 augustus 2016 verkrijgbaar met 6% ledenkorting. Meer informatie op: www.ltoledenvoordeel.nl/eco200

LTO Ledenvoordeel maakt zich sterk voor ruim 40.000 agrarische ondernemers die lid zijn van LTO Noord, ZLTO of LLTB. Wij onderhandelen met leveranciers namens...

Lees verder »


Meer artikelen van LTO Ledenvoordeel »