Boer+ontvangt+miljoenen+euro%27s+voor+natuur
Nieuws
© Provincie Flevoland

Boer ontvangt miljoenen euro's voor natuur

Gedeputeerde Staten van Flevoland willen een realisatieovereenkomst afsluiten met melkveehouder Ben Barkema in Lelystad voor de omvorming van zijn bedrijf tot natuurterrein. Met het contract is een totaalbedrag van bijna 4 miljoen euro gemoeid.

De overeenkomst vormt het startpunt voor de ontwikkeling van project G38, een 40,5 hectare groot natuurgebied in het hart van het Rivierduingebied aan de Klokbekerweg in Lelystad.

G38 is een van de 22 projectvoorstellen die eind 2014 door Provinciale Staten zijn geselecteerd in het kader van programma Nieuwe Natuur.

Broedgebied

Als alles volgens plan verloopt, wordt het land rond de boerderij van Barkema in het voorjaar van 2017 opgeleverd.

De bedoeling is dat het natuurgebied zich ontwikkelt als foerageer- en broedgebied voor vogelsoorten zoals veldleeuwerik, grauwe kiekendief, kwartelkoning, grutto, kwartel, graspieper en gele kwikstaart.

Initiatieven

Barkema heeft zijn plan ingediend bij de provincie toen in 2013 het programma Nieuwe Natuur van start ging. In dat programma kunnen zowel terreinbeheerders als particulieren initiatieven aandragen voor natuurprojecten.

De plannen tot omvorming van de landbouwgrond tot natuurgebied leidde tot onrust onder de naburige boerren. Zij waren bang voor de schaduwwerking die het project met zich kan meebrengen voor hun bedrijven.

Weer

 • Zaterdag
  21° / 18°
  20 %
 • Zondag
  26° / 14°
  70 %
 • Maandag
  24° / 15°
  60 %
Meer weer