Innovaties+stuwen+de+inulineproductie
Achtergrond
© Archief

Innovaties stuwen de inulineproductie

Diverse demoproeven voor de optimalisatie van de cichoreiteelt zijn te zien op het Cichorei Innovatie Platform bij proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat. Het doel is uiteindelijk een gemiddeld opbrengstniveau van 10 ton inuline per hectare.

Het Cichorei Innovatie Platform is aangelegd op initiatief van CZAV en cichoreiverwerker Sensus. Vorige week tijdens de open dag van proefboerderij Rusthoeve was er gelegenheid om de demoproeven te bekijken. De teeltspecialisten Marco Bom van het IRS en Jas Zegers van CZAV verzorgden de rondleidingen.

Om in 2023 uit te komen op een opbrengstniveau van gemiddeld 10 ton inuline per hectare is het nodig dat het teeltrendement jaarlijks met 4 procent toeneemt. Sensus wil de inulineproductie laten toenemen door teeltoptimalisatie en daarbij het gecontracteerde teeltareaal stabiel houden op zo'n 5.000 hectare.

Een in het oog springende innovatie van het cichoreiplatform is de teelt van cichorei onder vliesdoek. Doel is het vervroegen voor verwerking in september en verder het realiseren van een hogere productie. Eerdere proeven wijzen uit dat een meeropbrengst van 20 tot 25 procent mogelijk is, geeft Bom aan.

Sneller

'Door de hogere temperatuur en de betere vochtvoorziening onder het doek is de beginontwikkeling van de cichorei veel sneller', vertelt hij. 'Het gewas kan daardoor vroeg in het seizoen meer licht opvangen en dat omzetten in extra productie.' De meeropbrengst is overigens voor een groot deel nodig om de investering van ongeveer 1.000 euro per hectare voor het vliesdoek terug te verdienen.

Volgens Bom kan het vliesdoek het beste vanaf half juni verwijderd worden. De proeven moeten nog aantonen in hoeverre delen van het doek die achterblijven op het land na de oogst problemen opleveren bij de verwerking van de cichorei. 'De mogelijkheden van vliesdoek blijven we de komende jaren verder onderzoeken.'

Een demo om de beginontwikkeling van cichorei te stimuleren door inzaai van gerst als stuifdek blijkt op het innovatieplatform een volledige mislukking. In dat object zijn nauwelijks cichoreiplanten opgekomen.

Combirassen

De veredeling van nieuwe cichoreirassen zorgt nog steeds voor veel vooruitgang. In een overzicht laat Bom zien dat het teeltrendement van de huidige rassen zo'n 15 procent hoger ligt dan de rassen die rond de eeuwwisseling werden geteeld. Met de nieuwste rassen is het al goed mogelijk om producties boven 10 ton inuline per hectare te realiseren, zo blijkt uit de cijfers op de laatste rassenlijst.

Belangrijke ontwikkeling is de introductie van combirassen. Bom noemt Larigot, Fugato en ook het tolerante ras Benulite. Deze rassen zetten bij lage temperaturen in het veld minder snel inuline om in suikers. Daarmee combineren ze hoge opbrengsten met een goede verwerkingskwaliteit later in het seizoen. Dat maakt deze rassen geschikt voor aanvoer in de laatste periode van de cichoreicampagne.

Benulite is het nieuwe cichoreiras met tolerantie tegen de groep herbiciden waartoe ook het middel Titus behoort. Dit ras is qua opbrengsten een serieuze verbetering ten opzichte van Chrysolite, het eerste ras met deze eigenschap.

Niet-tolerante rassen

Er is overigens nog steeds een duidelijk verschil in teeltresultaten tussen tolerante en niet-tolerante rassen, vertelt Bom. 'De tolerantie is vooral van meerwaarde voor teelt op de lichtere gronden bij een zware onkruiddruk.'

Om de beginontwikkeling van cichorei te stimuleren is op het innovatieplatform een demoproef aangelegd met Quickstart als vloeibare fosfaatmeststof in de zaaivoor. Het effect van de behandeling is dit jaar op het oog positief.

'In tegenstelling tot een demo van vorig jaar zien we nu een vlottere start van de cichorei na het toedienen van vloeibare fosfaat', stelt Bom. 'De opbrengstbepaling moet uiteindelijk aantonen wat de gevolgen daarvan zijn voor het teeltrendement.'

Veroudering uitstellen

CZAV heeft voor de bemesting objecten aangelegd waar consequent gewerkt wordt met bladbespuitingen. 'Wij testen schema's met calcium- en kopermeststoffen om veroudering van cichorei vanaf augustus uit te stellen. Van een gewas dat langer vitaal blijft, verwachten we een hogere productiecapaciteit', stelt CZAV'er Jas Zegers.

Een andere demo van CZAV laat goed zien wat het belang is van de juiste zaaidiepte bij cichorei. 'Te diep zaaien is funest', bevestigt Zegers, terwijl hij wijst op het object waar het zaaizaad op een diepte van 5 centimeter ligt. Telling wijst uit dat nauwelijks 9.000 planten zijn opgekomen, dat is minder dan 5 procent. Ook bij een zaaidiepte van 3 centimeter is de opkomst met 57.000 planten volgens Zegers nog veruit onvoldoende.

CZAV concludeert op basis van de demo dat zaaien op 1 centimeter diepte het beste resultaat geeft. Het object met deze zaaidiepte en een oppervlakkige grondbewerking tot maximaal 2,5 centimeter geeft een opkomst van 160.000 planten.

'Voor cichorei geldt dat grondbewerking voor het zaaien alleen nodig is voor het vlakleggen', zegt Zegers. 'Verder moeten cichoreitelers niet zenuwachtig worden als ze na het zaaien af en toe een zaadje onbedekt zien liggen.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  24° / 8°
  10 %
 • Donderdag
  19° / 9°
  10 %
 • Vrijdag
  19° / 5°
  10 %
Meer weer