%27Tariefverhoging+was+heikel+punt+in+fusiegesprekken%27
Interview
© Nieuwe Oogst

'Tariefverhoging was heikel punt in fusiegesprekken'

Dagelijks bestuurder Hans Pereboom van waterschap Drents Overijsselse Delta vindt het onverklaarbaar dat sommige boeren in het werkgebied van het voormalige waterschap Reest en Wieden dit jaar tot 40 procent meer heffing moeten betalen.

Is de verhoging voor sommigen een ongelukkige bijkomstigheid van de fusie?

'Het is verklaarbaar maar ongelukkig, zeker in combinatie met de huidige bedrijfsresultaten. Dat er een effect zou zijn was op voorhand wel duidelijk. De heffing voor ingezetenen in het Groot Salland-gebied is eenmalig met 10 procent omhooggegaan, voor ongebouwd in het Reest en Wieden-gebied met 20 procent. Maar voor een ander deel van de ingelanden wordt de heffing ook lager.'

Hoe kan het dat sommigen toch zeggen tot op plus 40 procent uit te komen?

'Ik weet niet of die 40 procent op een gevoel is gebaseerd of op feiten. We moeten het nog uitzoeken, maar uit onze berekeningen is het niet te herleiden.'

Kunt u zich voorstellen dat mensen zich overvallen voelen?

'We hebben voorafgaand aan de fusie als waterschapsbestuurders nogal wat tijd gespendeerd om het uit te leggen. Ook in vergaderingen van LTO Noord-afdelingen is het aan de orde geweest. Maar kennelijk is het niet overal geland.'

Je zou verwachten dat een fusie leidt tot besparingen en een lagere heffing.

'De verhoging voor een deel van de ingelanden was een heikel punt in de fusiegesprekken. Een meerderheid in de twee besturen wilde het doorzetten. We hebben wel een motie afgedwongen om het eerlijk en goed te bekijken voor de toekomst. Maar ook zonder fusie zou bijvoorbeeld het aanpassen van de berekening van het areaal natuur ten opzichte van ongebouwd zijn doorbelast bij de landbouw.'

Is er niets meer aan te doen?

'Een deel van de tariefverhoging vloeit voort uit landelijk beleid, maar de hoogte van de heffing voor landbouwpercelen is gebaseerd op de grondprijs en die stijgt nog steeds. Wat dat betreft zitten er nog steeds weeffouten in de wettelijke kostentoedeling. De komende tijd wordt dat systeem opnieuw herzien.'

Doet u nog iets terug om de pijn wat te verzachten?

'In het coalitieakkoord zijn duidelijke afspraken gemaakt over meer ruimte voor agrarische projecten, bijvoorbeeld in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en het verbeteren van de zoetwatervoorziening.'

Weer

 • Zaterdag
  19° / 9°
  40 %
 • Zondag
  19° / 10°
  10 %
 • Maandag
  21° / 8°
  10 %
Meer weer