Zeeuwse boeren onder hoogspanning

Het plan voor de aanleg van een 380 kV-hoogspanningslijn tussen Borsele en Rilland stuit op bezwaren van boeren en tuinders.

Zeeuwse+boeren+onder+hoogspanning
© Nieuwe oogst

De hoogspanningslijn maakt onderdeel uit van een traject dat helemaal doorloopt tot Tilburg. Al geruime tijd werken de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (I&M) samen met netbeheerder TenneT aan dit tracé. De bestaande hoogspanningsverbinding zou al langere tijd aan zijn maximale capaciteit zitten.
Zo'n tachtig ZLTO-leden in het gebied kunnen te maken krijgen met het doorsnijden van een akker of de plaatsing van een mast op een perceel. Tot afgelopen donderdag lagen de ontwerpplannen ter inzage. Een aantal ondernemers heeft via ZLTO een zienswijze ingediend.
ZLTO-jurist Rico Ligtvoet heeft in de zienswijzen voor elke ondernemer de knelpunten in kaart gebracht. 'Onderzoeken lopen uiteen, maar de verwachting is dat wonen en werken dicht bij hoogspanningskabels schadelijke effecten kan hebben voor de gezondheid. Voor kinderen onder veertien jaar is het zelfs verboden om langdurig te worden blootgesteld aan magnetische velden vanwege een verhoogde kans op leukemie.'
Daarnaast vrezen agrariërs voor de gezondheid van dieren en gewassen en voor waardedaling van de woning en de gronden.
Dat het tracé er komt is volgens Ligtvoet onomkeerbaar. Dat zegt hij ook tegen zijn cliënten. De overheid en TenneT stellen dat de aanleg van nationaal belang is. Het tracé wordt aangesloten op het hoogspanningsnet van Nederland.
In de plannen is in een aantal gevallen geen of onvoldoende rekening gehouden met individuele belangen. De gevolgen van de aanwezigheid van de hoogspanningskabels zijn voor elke ondernemer in het gebied anders. En soms nog moeilijk in te schatten.
Wie op een 'gevoelige bestemming' woont, kan gebruikmaken van een schadevergoedingsregeling. Maar dat is niet altijd wat een ondernemer wil.
'Wat we kunnen doen', zegt Ligtvoet, 'is er voor de agrariër het maximaal haalbare uithalen. Dat kan in de vorm van een schadevergoeding, maar ook door bijvoorbeeld kavelruil of door te proberen een kleine verandering van het tracé te bewerkstelligen.'
De ZLTO-jurist werkt samen met vastgoedadviseurs en sectorspecialisten binnen de land- en tuinbouworganisatie. Dat de lijnen zo kort zijn noemt hij een groot voordeel. 'De bundeling van expertise maakt dat we een sterk verhaal hebben.'
Engelbert de Bruijn, adviseur van ZLTO Vastgoed, verricht taxaties van de agrarische ondernemingen en de bijbehorende woningen. De uitkomsten zullen langs de taxaties van TenneT worden gelegd. 'Boeren weten niet wat ze boven het hoofd komt te hangen. Daar proberen wij duidelijkheid in te scheppen.'
Ligtvoet heeft elke ondernemer geadviseerd een zienswijze in te dienen. Mocht de zaak bij de Raad van State voorkomen, wat verwacht wordt, dan is het noodzakelijk dat er eerder een zienswijze is ingediend. De jurist voorziet dat de definitieve plannen in het voorjaar van volgend jaar ter inzage komen te liggen. Daarna volgt hoger beroep bij de Raad van State.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  23° / 12°
  20 %
 • Dinsdag
  21° / 16°
  50 %
 • Woensdag
  20° / 13°
  20 %
Meer weer