%27Weinig+maatwerk%27+in+huidig+belastingstelsel
Nieuws
© Wikipedia

'Weinig maatwerk' in huidig belastingstelsel

Het huidige belastingstelsel die de Nederlandse waterschappen hanteren, biedt te 'weinig maatwerk'.

Dat zegt dijkgraaf Hetty Klavers van Zuiderzeeland die de commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) leidt.

Deze commissie, ingesteld door de Unie van Waterschappen, levert over 9 maanden haar bevindingen over het belastingstelsel aan bij minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu (I&M).

'Het huidige stelsel is de uitkomst van een jarenlang democratisch proces en dus zeker legitiem', aldus Klavers.

'Tegelijk kun je stellen dat het systeem beperkt rekening houdt met de grote verschillen tussen waterschappen. De omstandigheden in stedelijk en landelijk gebied verschillen sterk, maar er is relatief weinig maatwerk.'

Heffingen

Het huidige belastingstelsel behelst twee heffingen: de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing. De opbrengsten van de watersysteemheffing gebruiken de waterschappen om wateroverlast en watertekort te voorkomen.

Met de opbrengst van de zuiveringsheffing dekken de waterschappen de kosten van het zuiveren van het afvalwater.

Directe aanleiding voor de start van de commissie is het OESO-rapport uit 2014. De OESO heeft waardering voor het Nederlandse waterbeheer en de rol van de waterschappen, maar stelt ook dat er sterkere financiële prikkels moeten zijn voor de belastingbetaler om duurzamer met water om te gaan.

Na de publicatie van dit rapport gaf I&M opdracht tot een breed onderzoek naar de toekomstbestendige en duurzame financiering van het waterbeheer.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  22° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  21° / 9°
  10 %
 • Donderdag
  21° / 7°
  10 %
Meer weer