Impuls voor groen onderwijs Noordkop

Noord-Holland - Greenport Noord-Holland Noord en groene en technische mbo-opleidingen gaan nauwer samenwerken in het project GreenTech NHN om de vraag naar goed opgeleid personeel beter in te vullen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap trekt hier 700.000 euro vooruit.

Marjolein van WoerkomDe vraag naar goed opgeleid personeel in het agrarisch werkveld overstijgt het aanbod al jaren in de kop van Noord-Holland. ‘Bedrijven hier staan te springen om goed opgeleide mensen. Als we geen actie ondernemen, dan wordt die verhouding tussen vraag en aanbod ook niet anders’, stelt Martijn Grosmann, projectleider AgriTechCampus.
Studenten kiezen minder vaak voor een agrarisch beroep, de vergrijzing zet door en mbo-opleidingen verdikken. ‘De opleiding gaat terug van vier naar drie jaar, maar de inhoud verandert niet. Dit betekent dat we een kritischer onderwijsproces moeten opzetten om de kwaliteit te waarborgen. Leerlingen moeten dus met scherpere opdrachten naar hun stagebedrijven en de begeleiding van docenten moet strakker.’

Stagecarrousel

Dit begint met een intensievere samenwerking tussen de groene en technische mbo-opleidingen van het Clusius College en het Horizon College in de vorm van een stagecarrousel. ‘We willen groen en techniek meer met elkaar verbinden. Zowel AOC- als ROC-leerlingen gaan stage lopen op het dezelfde type bedrijven’, legt Grosmann uit. ‘Hierdoor komen ROC-leerlingen meer in aanraking met het agrarische werkveld.’
Ook de stagebedrijven hebben hier baat bij, denkt de projectleider. ‘Bedrijven krijgen straks continu een stagiair op het bedrijf. Deze leerlingen hebben natuurlijk allemaal een andere opdracht, maar werken wel volgens eenzelfde procedure. Dit komt de kwaliteit van het stageproces alleen maar ten goede.’
Daarnaast komen de docenten aan bod. ‘Het is natuurlijk zo dat een school nooit kan acteren op hetzelfde niveau als het bedrijfsleven. Het kost nu eenmaal tijd om trends en ontwikkelingen in het onderwijs te implementeren. Maar om toch het onderwijs en de praktijk beter op elkaar aan te laten sluiten, zetten we floormeetings op. Hierbij gaan docenten bedrijfsbezoeken afleggen waar op hbo-niveau wordt ingegaan op de materie’, vertelt Grosmann.
‘Daarnaast organiseren we masterclasses en gaan docenten zelf een week stage lopen op een bedrijf. Het is de bedoeling dat ze aan de hand daarvan hun opgedane kennis verwerken in de lesstof.’
Bedrijven staan welwillend tegenover de plannen, merkt de projectleider. ’We hebben stageplekken op meer dan tweehonderd bedrijven. Zij zien ook de noodzaak in: als we niks doen, dan holt de kwaliteit van personeel achteruit en kunnen we straks de gaten die de vergrijzing achterlaat niet voldoende opvullen.’

Weer

 • Zondag
  4° / 0°
  10 %
 • Maandag
  4° / -3°
  40 %
 • Dinsdag
  9° / 3°
  60 %
Meer weer