Vervanging+bij+zwangerschap+geregeld
Nieuws
© nationale beeldbank

Vervanging bij zwangerschap geregeld

Via AB Vakwerk is het voor vrouwelijke ondernemers nu ook mogelijk om, tegen gereduceerd tarief, vervangende arbeid in te huren bij zwangerschap en bevalling.

Dit onderwerp was een belangrijk aandachtspunt voor LTO Noord, Vrouw en Bedrijf. Doordat AB Vakwerk dit opneemt in de nieuwe continuïteitsregeling wordt de drempel lager voor de vrouwelijke agrarische (mede-)ondernemers om de periode voor en na de bevalling een vervanger in te huren.

‘Een belangrijke stap is voor hen gezet’, vindt LTO Noord, Vrouw en Bedrijf.

Continuïteitsregeling

AB Vakwerk heeft afgelopen week de nieuwe continuïteitssregeling voor haar leden bekend gemaakt. Met de continuïteitsregeling wordt het mogelijk vervangende arbeid op maat aan te bieden, bij onder andere arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval, bij overlijden, adoptie, zwangerschap en bevalling.

Dit laatste is dus nieuw. De vervangende arbeid inhuren bij zwangerschap en bevalling kan gedurende een periode die aansluit bij de wettelijke regelingen die gelden voor vrouwen in loondienst.

Adequate vervanging

De commissie Vrouw en Bedrijf van LTO Noord pleit al jaren voor vervanging tegen gereduceerd tarief bij de AB organisaties. Het is voor onderneemsters belangrijk om rust te kunnen nemen in de periode rondom de bevalling. Een adequate vervanging is daarbij van groot belang en de AB organisaties zijn hierin gespecialiseerd.

De commissie Vrouw en Bedrijf heeft vorig jaar het voorstel in de ledenraad bij AB Vakwerk, om een regeling bij zwangerschap en bevalling op te nemen in de continuïteitsregeling, ondersteund en kracht bij gezet.

Meewerkende partners

Deelname aan de continuïteitsregeling is alleen mogelijk bij lidmaatschap bij AB Vakwerk. AB Vakwerk is een coöperatie gericht op flexibele invulling van personeel bij een (agrarische) organisatie. Dit zodat de continuïteit van bedrijven in Noord-Holland en Friesland gewaarborgd blijft.

LTO Noord, Vrouw en Bedrijf zet zich in voor de sociaaleconomische positie van meewerkende partners en medeondernemers om zo de positie voor vrouwen in de agrarische sector te verbeteren.

Weer

 • Vrijdag
  10° / 4°
  15 %
 • Zaterdag
  11° / 0°
  10 %
 • Zondag
  10° / 0°
  10 %
Meer weer