Pluim+voor+agrarische+klimaatprestatie
© Arno de Snoo

Pluim voor agrarische klimaatprestatie

Agrarische bedrijven zijn uitstekend op weg om de klimaatdoelen en de doelen op het gebied van energiebesparing en duurzame energie in 2020 te halen. Dat blijkt uit een vandaag gepresenteerd rapport.

Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) stuurde vanmorgen de rapportage Energie en klimaat in de Agrosectoren van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het LEI naar de Kamer. Het beschrijft de voortgang van het in 2008 afgesloten convenant 'Schone en zuinige agrosectoren'.

Voor op schema

De voor 2020 gestelde doelen voor het terugdringen van CO2 en overige broeikasgassen zijn in de agrarische sector al grotendeels bereikt. De gerealiseerde energiebesparing komt met een percentage van 2,9 op jaarbasis ruimschoots uit boven de doelstelling van 2 procent per jaar uit het convenant.

De energie-efficiëntie bij boeren en tuinders is al met 48 procent verbeterd. Dankzij windmolens en biomassa levert de landbouwsector 42 procent van de productie van hernieuwbare energie in Nederland.

Klimaatslimme landbouw

'Onze boeren en tuinders zijn goed bezig', oordeelt Dijksma. 'Klimaatslimme landbouw is nodig om winstgevend te blijven en om de nadelige gevolgen voor mens en milieu te beperken.'

De afzonderlijke agrosectoren leggen verschillende accenten. Zo heeft de glastuinbouw haar energie-efficiëntie met maar liefst 56 procent verbeterd door het installeren van warmtekrachtcentrales en het uitvoeren van energiebesparende maatregelen zoals isolatie en warmteopslag.

Daling energieverbruik

De melkveebedrijven hebben de uitstoot van CO2 met éénderde teruggedrongen tot 1,4 kilo per kilo melk. Het energieverbruik in de vleeskuikenhouderij daalde met maar liefst 43 procent.

Van de varkensbedrijven heeft 72 procent energiebesparende maatregelen genomen. Akkerbouwbedrijven investeerden veel in wind op land en leveren daarmee een grote bijdrage aan de opwekking van hernieuwbare energie.

Weer

 • Zaterdag
  18° / 8°
  20 %
 • Zondag
  19° / 10°
  40 %
 • Maandag
  16° / 12°
  70 %
Meer weer