Bijna 3 procent EU-areaal biologisch

Van het landbouwareaal in de Europese Unie (EU) was 2,9 procent biologisch in 2010. Dat blijkt uit gegevens van Eurostat.

Bijna+3+procent+EU%2Dareaal+biologisch
© Nieuwe Oogst

Het Europese statistische bureau laat grote verschillen zien in de percentages biologische landbouwbedrijven en hun aandeel in het areaal per land. Oostenrijk is met 12,8 procent biologische bedrijven en 12,3 procent van het landbouwareaal biologisch koploper in Europa.

Zweden, Tsjechië, Estland, Letland, Italië, Duitsland en de andere Scandinavische landen lopen in percentages voor op de rest van Europa. Duitsland, Frankrijk, Spanje en Groot-Brittanië hebben in absolute cijfers de grootste arealen biologische landbouw.

Bedrijfsgrootte

Het aandeel biologische bedrijven is kleiner dan het aandeel biologisch in het totaalareaal. Biologische bedrijven zijn dus gemiddeld groter dan de gangbare.

In Nederland was 1 procent van de bedrijven in 2010 biologisch. Het areaal biologisch is 1,3 procent van het Nederlandse landbouwareaal. Daarmee blijft Nederland achter op het gemiddelde van 1,3 procent biologische bedrijven in de 27 landen van de Europese Unie en is het percentage biologisch areaal minder dan de helft van de 2,9 procent voor Europa.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

Meer weer