Halvering+nitraatgehalte+grondwater
© Nieuwe Oogst

Halvering nitraatgehalte grondwater

Het nitraatgehalte in het grondwater door mest uit de landbouw is tussen 1992 en 2010 meer dan gehalveerd. Dat blijkt uit een rapport van het RIVM. 'Goed nieuws', vindt I&M-staatssecretaris Joop Atsma. 'Boeren hebben hun verantwoordelijkheid genomen.'

De bevindingen vormen de basis voor de onderhandelingen met de Europese Commissie over het Vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Deze gesprekken gaan binnenkort van start. Derogatie maakt daar onderdeel van uit.

De nitraatconcentratie in het water, dat uitspoelt uit de 'wortelzone' van landbouwpercelen naar het grond- en oppervlaktewater, daalde sterk in de genoemde periode. Dat concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in haar rapport.

Zandgebieden en kleigrond

Vooral in de zandgebieden is dat het geval. Daar daalde de gemiddelde concentratie van 140 naar 60 milligram per liter.

Ook in gebieden met kleigrond verminderde de nitraatconcentraties in het uitspoelend water van landbouwpercelen naar 29 milligram per liter.

Veengrond

In veengrond is de nitraatconcentratie altijd al geringer, minder dan 10 milligram per liter. Het nitraat breekt daar snel af, verklaart het RIVM.

Vooral het zuidelijk zandgebied en het lössgebied voldoen nog niet aan de normen, geeft Atsma aan. Dat geldt ook voor de oppervlaktewaterkwaliteit in delen van Nederland.

Het RIVM gaat er overigens volgens de bewindsman hoe dan ook van uit dat de waterkwaliteit in Nederland de komende jaren verder verbetert.

Aangescherpte gebruikersnormen

Het duurt namelijk enkele jaren voordat de maatregelen uit het huidige actieprogramma (2010-2013) doorwerken in een betere waterkwaliteit. Voorbeeld daarvan zijn de aangescherpte gebruiksnormen voor mest, uitgedrukt in de hoeveelheid stikstof.

• Klik voor complete RIVM-rapport op bijgesloten pdf

Weer

 • Vrijdag
  7° / 4°
  90 %
 • Zaterdag
  4° / 0°
  10 %
 • Zondag
  4° / 0°
  30 %
Meer weer