Veel+kritiek+op+Groenagenda+Zuid%2DHolland
© Foto: Wim van Vossen

Veel kritiek op Groenagenda Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland heeft 97 reacties ontvangen op haar natuur- en beheerplan, de Groenagenda. Daarvan zijn er 27 van andere overheden, 20 van particulieren en 50 van maatschappelijke organisaties, waaronder LTO Noord.

'Alle insprekers waarderen het dat de provincie de nieuwe kerntaak groen voortvarend aanpakt en dit in een heldere visie beschrijft', concludeert de provincie in een persbericht. 'De keuze om te investeren in nieuwe recreatiegebieden om de stad (RodS) wordt breed ondersteund'.

Over de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) lopen de meningen verder uiteen. Natuurorganisaties pleiten ervoor om op lange termijn de oorspronkelijke ambitie van het natuurnetwerk te handhaven.

Duidelijkheid

LTO Noord wil daarentegen snel duidelijkheid hebben over de boerengronden die de provincie wil omvormen tot natuur. Daarom is LTO fel tegenstander van de gefaseerde aanpak.

'Op dit moment moet duidelijk zijn of gronden tot 2021 deel gaan uitmaken van de EHS of dat niet het geval is', schrijft voorzitter Arie Verhorst van LTO Noord Zuid-Holland. Hij noemt de fasering 'zeer onnauwkeurig' en 'houdt in veel gebieden geen rekening met de huidige eigendomssituatie'.

Groene zweem

Verhorst stelt verder dat versterking van de landstructuur nodig is 'zeker in gebieden waar al jarenlang een groene zweem overheen hangt'. De versterking kan 'hand in hand gaan' met andere doelen in het buitengebied. De sector kan daarbij ondersteund worden door kavelruil, de aanleg van kavelpaden en andere voorzieningen als onderwaterdrainage.

De provincie gaat nu een reactienota opstellen. Die wordt met het uitvoeringsprogramma begin september verwacht.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  22° / 14°
  20 %
 • Maandag
  18° / 15°
  60 %
 • Dinsdag
  18° / 14°
  20 %
Meer weer