Provincie stopt subsidie naar ANV-koepel

Provincie Noord-Holland draait vanaf volgend jaar de subsidiekraan naar Veelzijdig Boerenland dicht. Dat hebben Gedeputeerde Staten (GS) deze week besloten.

Veelzijdig Boerenland is de koepelorganisatie van 33 agrarische natuurverenigingen (ANV) in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. De koepel mist als gevolg van de bezuiniging vanaf 2014 ruim een vijfde (€120.000) aan inkomsten.

De maatregel door de provincie is het gevolg van bezuinigingen door het rijk, stellen GS in een brief aan de Statenleden.

Natuurakkoord

Daarnaast wordt met het stopzetten van de subsidie gehoor gegeven aan het natuurakkoord van eind 2011. Onderdeel daarvan is de bepaling dat het agrarisch natuurbeheer buiten de Ecologische Hoofdstructuur met ingang van 2014 een rijksverantwoordelijkheid wordt.

• Lees meer hierover deze zaterdag in Nieuwe Oogst editie Oost/West

Bekijk meer over: