Paling+eet+geen+rivierkreeft
© VidiPhoto

Paling eet geen rivierkreeft

Paling blijkt geen goede predator tegen de exotische rivierkreeften. De beestjes veroorzaken schade in delen van het westelijk veenweidegebied.

Samen met adviesbureau ATKB voerde Alterra, onderdeel van Wageningen UR, onderzoek uit naar mogelijke beheermaatregelen in het veenweidegebied. Uit het onderzoek in de proefsloten op de Sinderhoeve in Renkum bleek echter dat de inzet van paling als predator niet zo succesvol is als verwacht.

Plaag

Het praktijkonderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Waternet. In delen van het westelijk veenweidegebied, komen veel exotische rivierkreeften voor.

Ze verstoren het ecologisch evenwicht en veroorzaken schade aan weilanden. De kreeften maken gangen en holen van 3 meter diep, waardoor koeien hun poten breken en oevers afkalven.

Beheer

In de literatuur wordt als een van de beste maatregelen voor het beheer van kreeftenpopulaties een combinatie van het vangen van volwassen kreeften en het uitzetten van roofvis beschreven. Echter, tijdens de proef op de Sinderhoeve kon dit worden aangetoond.

Mogelijk waren de gebruikte juveniele kreeften al te groot of was er 'makkelijker' eten beschikbaar voor de paling. Als de invloed van paling inderdaad het grootst is op de jonge kreeftjes betekent dit dat het tijdsraam waarin paling effect kan heeft op kreeftenpopulaties nauw luistert. Ook is dit niet een maatregel die in alle gevallen gegarandeerd tot succes leidt.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  19° / 11°
  20 %
 • Dinsdag
  20° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  21° / 12°
  50 %
Meer weer