'NEMguard is het zekere alternatief tegen aaltjes en wortelvlieg'

Nu Vydate niet meer is toegelaten voor de bestrijding van aaltjes, zijn telers aangewezen op alternatieven. Voor de teelt van wortelen staat het middel NEMguard volgens Certis Belchim met stip bovenaan. Niet alleen vanwege de werking op diverse aaltjes en geschiktheid voor IPM en biologische teelten. Het werkt ook tegen larven van wortelvliegen.

%27NEMguard+is+het+zekere+alternatief+tegen+aaltjes+en+wortelvlieg%27
Certis Belchim
© Pixabay

Het natuurlijke middel op basis van knoflookextract geeft dus een dubbele bescherming tegen zowel aaltjes als wortelvlieg. 'Qua opbrengst doet NEMguard niet onder voor Vydate en de wortelkwaliteit is zelfs beter', zegt technical accountmanager Harry Hansma van Certis.

NEMguard is een unieke formulering in granulaatvorm van knoflookextract met diatomeeënaarde als draagstof. Het is sinds 2016 toegelaten ter bestrijding en het voorkomen van schade door diverse aaltjes, wortel- en uienvliegen in een brede reeks van gewassen in de akker- en tuinbouw.

'Tot vorig jaar was er een bescheiden, maar trouwe groep gebruikers, met name in uien- en wortelteelten', vertelt Hansma. 'Nu Vydate niet meer is toegelaten, zullen meer telers het potentieel van NEMguard leren kennen. We zagen vorig jaar al een toename in het gebruik. Er zijn toen ook opnieuw praktijkproeven uitgevoerd, zowel in wortelen als in uien.'

Die proeven bevestigden dat NEMguard goede resultaten behaalt op percelen met een lichte tot gemiddelde aaltjesbezetting, geeft Hansma aan. 'Na een toepassing in het voorjaar tijdens de zaai blijft het knoflookextract zes tot acht weken werkzaam.'


Werking van knoflookextract

Knoflookextract vormt het actieve bestanddeel van NEMguard. Door de knoflook volgens een gepatenteerd procedé te bewerken, ontstaat een mengsel van hoogwaardige polysulfiden. Wanneer deze meervoudige zwavelverbindingen met aaltjes of larven van vliegen in contact komen, dringen deze via de huid binnen. In het inwendige van de aaltjes vinden vervolgens diverse reacties plaats, waaraan de nematoden spoedig bezwijken.

NEMguard is volgens Certis effectief tegen alle schadelijke aaltjes. Het middel werkt op dezelfde wijze ook tegen de larven van de wortevlieg. Een vroege voorjaarstoepassing tijdens de zaai beschermt de wortelteelt effectief tegen de eerste vlucht.

Door de jaren heen is NEMguard in tientallen veldproeven toegepast in meerdere gewassen. Een van de meest recente betrof een proef in waspeen op een perceel in het Brabantse Hooge Mierde. In deze proef is een vergelijking gemaakt met stroken die volgens de gebruiksadviezen waren behandeld met Vydate of NEMguard. De proef werd begeleid door het onafhankelijke onderzoeksinstituut HLB, die gedurende de teelt zes keer heeft bemonsterd.


KP-Certis-waspeen-Hooge-Mierde
Waspeen Hooge Mierde – 3 juli 2023 (links Nemguard, rechts Vydate)

'De zaaibedden die waren behandeld met NEMguard lieten een betere opkomst zien, maar er waren geen significante verschillen in opbrengst en maatsortering', laat crop manager vollegrondstuinbouw Edwin Hendriks van Certis weten. 'Opvallend was wel dat de kwaliteit van de geoogste wortelen beter was in de NEMguard-stroken.'

'Het aantal wortelen met vertakkingen door de aantasting van aaltjes – met name Pratylenchus penetrans – was duidelijk lager; 3 procent in vergelijking met 11 procent', vervolgt Hendriks. 'Het aandeel wortelen van goede kwaliteit was bij de NEMguard-behandeling 89 procent, terwijl dit bij het met Vydate behandelde gedeelte slechts 78 procent bleek te zijn. Hierdoor kwam NEMguard per saldo als beste uit de bus.'


KP-Certis-grafiek-oogstkwaliteit-NEMguard
Goede oogstkwaliteit met NEMguard

Hendriks vult aan dat NEMguard de afgelopen jaren met succes is beproefd en toegepast in wortelteelten in heel Nederland. Variërend van bospeen op lichte grond tot waspeen en winterpeen op zwaardere gronden.


Toepassen tijdens de zaai

NEMguard dient tijdens de zaai te worden toegepast met een granulaatstrooier. De dosering is 20 kilo per hectare. Toepassing is mogelijk met de meeste typen granulaatstrooiers, met uitzondering van die van Gandy.

Om de wortel tegen aaltjes te beschermen, is voldoende vocht gedurende zes weken na zaai van belang. Het advies is ongeveer 10 millimeter water per week. Voor een goede werking tegen wortelvlieg is een vochtige bodem voldoende.


• Lees meer over NEMguard op de website van Certis

Dit artikel is gecreeërd door onze kennispartner Certis Belchim

Certis Belchim

Certis Belchim is specialist in de ontwikkeling, registratie, marketing en verkoop van biologische en chemische gewasbeschermingsmiddelen voor de land- en...

Lees verder »

Meer van Certis Belchim

Lees ook

Meer artikelen van Certis Belchim »

Artikelen over Certis Belchim