Maren Franke: 'Spreid aankoop van stikstofmeststoffen'

De prijzen voor stikstofkunstmest zijn hoog voor de tijd van het jaar. Voor handel en boeren is het de vraag hoe daarmee om te gaan. Wanneer kan ik het beste inkopen? Aan de hand van enkele vragen aan Maren Franke, salesmanager Benelux bij Yara, kijken we naar de bijzondere ontwikkelingen op de markt van stikstofkunstmest, de oorzaken daarvan en wat de verwachtingen zijn. Haar advies: zorg voor spreiding in de aankoop en koop een derde deel nu.

Maren+Franke%3A+%27Spreid+aankoop+van+stikstofmeststoffen%27
Yara
© Yara

Hoe typeert u de prijsontwikkeling van stikstofmeststoffen gedurende dit voorjaar?

'Door het koude voorjaar is het toepassen van kunstmest in gras en graan vertraagd. Het gevolg is dat de vraag voor tweede of derde toepassingen laat op gang komt. Maar deze verwachten we op zeer korte termijn. Verder valt op dat de graanprijzen hoog zijn door een toenemende vraag. Dat maakt het interessant om meer hectares graan te zetten. Dit speelt op Europees niveau. Omdat graan ook als referentiepunt wordt gezien voor de kunstmestprijs, brengt een toenemende vraag een opdrijvend effect voor de prijs met zich mee.

'Ook aan de productiekant van de stikstofkunstmest zien we ontwikkelingen. De prijzen voor grondstoffen zijn hoog en de reguliere prijscorrecties gedurende het voorjaar waren er dit jaar niet. Tot op het laatste moment wachten met inkopen van kunstmest resulteerde in hogere prijzen; vroege aankoop en opslag was dit jaar lucratief. Hogere productiekosten spelen niet alleen een rol in de kunstmestbranche. Een hele range van grondstoffen staat op een hoog prijsniveau. Denk aan graan, ruwe olie en metalen. De prijs van ruwe olie is sinds april verdrievoudigd.'

Wat gebeurt er op de internationale kunstmestmarkten?

'De stijgende graanprijzen leiden tot een hogere intensiteit van de teelt van graangewassen in alle landen. In landen als Brazilië en de Verenigde Staten zie je bijvoorbeeld meer maisteelt. De internationale vraag naar meststoffen stijgt hierdoor. De belangrijkste importeur van ureum, India, sloot het afgelopen jaar af met een recordimport (11,5 miljoen ton ureum). Dit betekent dat China, dat traditioneel een groot deel van de Indiase vraag bedient, niet erg actief aanbiedt om aan de ureumvraag in eigen land te kunnen voldoen. Wat op zijn beurt heeft geleid tot stijgende stikstofprijzen in de afgelopen weken.'

Hoe heeft de markt in de Benelux zich ontwikkeld?

'In de Benelux zijn de prijzen stabieler, maar de prijsontwikkeling van stikstofmeststoffen is in lijn met de internationale trends. De verwachting is dat we nu nog op een gematigd niveau zitten, vergeleken met de verwachtingen op de langere termijn. Met dat gematigde niveau wordt bedoeld dat de huidige prijsstijgingen voor stikstofmeststoffen in de Benelux ruim onder de prijsstijgingen op de internationale markten liggen. Het belangrijkste product voor de Benelux, KAS, steeg 'maar' met 45 procent op jaarbasis. De belangrijkste prijzen voor stikstofmeststoffen voor de Europese markt stegen in dezelfde periode met 86 procent.'

Yara biedt al kunstmest aan voor opslag voor het volgende seizoen. Is het raadzaam voor boeren om kunstmest te kopen voor volgend jaar?

'Stikstofmeststoffen zijn altijd nodig. Het is niet te overwegen om een jaar maar geen stikstof in de vorm van kunstmest toe te passen vanwege een hogere prijs. Daarom loont het om slim in te kopen. Zoals net gezegd zijn stikstofmeststoffen momenteel aanzienlijk ondergewaardeerd in de Benelux, in vergelijking met de internationale markten. Het is verstandig daarop te anticiperen.'

Wat adviseert u boeren specifiek?

'Vanwege de eerdergenoemde situatie adviseren we boeren om vandaag een deel van hun kunstmestbehoefte veilig te stellen voor volgend voorjaar. Net als in voorgaande jaren adviseren wij een risicoverdeling in de vorm van gespreid aankopen op drie verschillende tijdstippen. Nu, in het najaar en in het voorjaar. Het is vergelijkbaar met wat veel boeren doen bij de verkoop van graan en/of aardappelen op de vrije markt.'

Vroeg aankopen betekent ook opslag. Hoe ziet u dat?

'In zo'n vroeg stadium is het natuurlijk belangrijk om de optimale kwaliteit van de meststoffen te waarborgen. Big Bags zijn bijzonder geschikt voor opslag op het boerenbedrijf, omdat hierdoor de kunstmestkwaliteit uit de productie optimaal behouden blijft. Contact met de buitenlucht en dus vocht wordt vermeden. Big Bags zijn zowel binnen als buiten goed en veilig op te slaan.'

Boeren die interesse hebben in het aankopen van stikstofmeststoffen voor opslag, maar ook voor directe toepassing, kunnen dat bij Yara zelf kenbaar maken. Hoe werkt dat?

'Ga naar yara.nl/offerte. Daar kan de agrarisch ondernemer een offerte aanvragen en kiezen uit vier verschillende stikstofproducten uit de YaraBela-productfamilie (KAS-producten):

• YaraBela NITROMAG (KAS)
• YaraBela SULFAN (KAS+zwavel)
• YaraBela WEIDE-SULFAN (KAS+zwavel+selenium)
• YaraBela NUTRIBOOSTER (nieuw product) (KAS+selenium)

De aanvrager kan zelf een voorkeursleverancier aangeven en Yara zorgt dat de gekozen leverancier zich ontfermt over de aanvraag.'

Yara

Yara's kennis, producten en oplossingen zorgen voor groei voor de agrariër, de distributeur en de industriële klanten, op een winstgevende en...

Lees verder »

Meer van Yara

Lees ook

Meer artikelen van Yara »

Artikelen over Yara