Topfitte koeien met Bonsilage Fit

In Purmer bevindt zich het mooie en zeer hoogproductieve melkveehouderbedrijf van de familie Prinsze. Het bedrijf kenmerkt zich door een eenvoudige bedrijfsvoering, waarbij er veel aandacht is voor de ruwvoerkwaliteit en ruwvoerwinning.

Topfitte+koeien+met+Bonsilage+Fit
De Heus
© De Heus Voeders

Samen met zijn vrouw en vier kinderen heeft Ron Prinsze een bedrijf met 73 hectare land, waarvan zeven hectare mais. Ze melken rond de 100 koeien, met 60 stuks jongvee.
Het rollend jaar gemiddelde is momenteel 11.700 kilo met 4 procent vet en 3,60 procent eiwit.


Familie Prinsze in Purmer heeft veel aandacht voor de ruwvoerkwaliteit en ruwvoerwinning.
Familie Prinsze in Purmer heeft veel aandacht voor de ruwvoerkwaliteit en ruwvoerwinning. © De Heus Voeders

Om een lage kostprijs te realiseren hanteren ze de volgende uitgangspunten:
• Zo veel mogelijk weidegang op jaarbasis; ruim 2.000 uur. Van begin april tot eind oktober en na de eerste snede dag en nacht buiten.
• Een constant rantsoen. De melkkoeien, die in één groep worden gehouden, worden met een mengwagen gevoerd. Half september beginnen ze met voeren van de eerste snede en is er meestal genoeg tot half mei. De structuurrijkere tweede en derde snede wordt tijdens de weideperiode bijgevoerd en kan tijdens het melken en gedurende de nacht, waarbij de koeien toegang tot de stal hebben, opgenomen worden. Het rantsoen wordt jaarrond aangevuld met 10 kilo mais en 5 kilo bierbostel.
• Melken in een 2x12 zij-aan-zij melkput, waar alle krachtvoer wordt verstrekt, met een maximum van 9 kilo per dag. Dit is het hele jaar dezelfde brok (Royaal, van De Heus Voeders), met toevoeging van lijnmeel.

'Weidegang en een eenvoudige bedrijfsvoering combineren met een hoge productie geeft wel een paar uitdagingen', aldus Ron Prinsze. 'Zo moet al het ruwvoer van goede kwaliteit zijn. We proberen te maaien na een aantal zonnige dagen, om voldoende suiker in het gras te krijgen. En we maaien niet te vroeg om zo voldoende opbrengst te krijgen en de hele stalperiode de eerste snede te voeren. Dit geeft ook een betere OEB/DVE-verhouding. Daarnaast wordt het gras gehakseld op ongeveer 40 procent droge stof'.

Door de stijging van de productie, kon familie Prinsze de verse koeien met deze bedrijfsvoering niet meer naar de norm voeren. Dit uitte zich in achterblijvende lactatiewaardes en een te laag eiwitgehalte bij deze groep. Om dit probleem op een eenvoudige manier te tackelen zijn ze op advies van hun rundveespecialist Sander Ittmann van De Heus Voeders gestart om het toevoegmiddel Bonsilage Fit toe te voegen bij het inkuilen.

Bonsilage Fit bevat een unieke bacteriestam die propyleenglycol produceert. Sander: 'Ons praktijkonderzoek laat zien dat Bonsilage Fit-kuilen gemiddeld 2,7 procent propyleen bevatten. Dit komt overeen met 200 à 300 gram propyleen per koe per dag. Propyleen wordt door de koe direct over de penswand opgenomen; het voorziet de hoogproductieve koe van energie en ontlast hiermee de pens en de lever. Dit komt ten goede aan de gezondheid en vruchtbaarheid van het melkvee. Het toevoegmiddel werkt goed bij een drogestofgehalte van 40 procent en gebruikt suiker voor de vorming van propyleen; voldoende zon is hierbij noodzakelijk.'

'Bonsilage Fit is hiermee uniek en maakt het mogelijk op een gezonde wijze meer melk uit eigen ruwvoer te produceren. Inkuilen met Bonsilage Fit zorgt ervoor dat je de komende winter gemakkelijk, probleemloos en veel kunt melken', stelt hij.

Met als resultaat:

• De verse koeien makkelijker opstarten en de productie en gehaltes stijgen
• Koeien blijven ondanks de hoge productie in goede conditie
• Verbeterde klauwgezondheid en vruchtbaarheid
• Door de smakelijkheid van het voer een hoge opname met weinig restvoer

Ron: 'Kortom, blije koeien en een blije boer!'

De toevoegmiddelen van Bonsilage zijn één van de producten die beschikbaar zijn in het Ruwvoer Totaalplan van De Heus Voeders. Het resultaatgerichte Ruwvoer Totaalplan helpt je ruwvoer te telen dat naadloos aansluit bij de behoefte van jouw koeien. Met de vijf praktische pijlers uit het Ruwvoer Totaalplan geven wij je jaarrond ondersteuning en advies op maat. Zo haal je meer melk uit eigen ruwvoer. Ga voor meer informatie naar www.de-heus.nl/ruwvoer-totaalplan

De Heus

De Heus is een internationaal opererende onderneming met als kernactiviteit de productie en vermarkten van hoogwaardige diervoeders. Sinds de oprichting in...

Lees verder »

Meer van De Heus

Lees ook

Meer artikelen van De Heus »

Artikelen over De Heus