Merwehoeve gaat in 2021 opnieuw voor weidegang

De familie De Groot van de Merwehoeve in het Gelderse Herwijnen is vorig jaar voor het eerst sinds twintig jaar weer met 250 koeien gaan weiden. Samen met een van de weidecoaches van De Heus is er een beweidingsplan opgesteld op basis van Nieuw Nederlands Weiden. De wens was de melkproductie van meer dan 30 kilo te behouden, een weidesysteem met vastigheid en besparen op eiwitkosten. Zijn deze doelstellingen behaald?

Merwehoeve+gaat+in+2021+opnieuw+voor+weidegang
De Heus
© De Heus

Vorig jaar maakte De Heus een video over de Merwehoeve, waarin de aanpak werd toegelicht. Nieuwsgierig? Bekijk de video.

'De ervaringen zijn positief en we gaan het dit jaar opnieuw doen', trapt rundveespecialist Dirk Harteveld af. 'Het was in het begin wennen voor de koeien en lastig voor ons om in te schatten wat ze buiten gingen opnemen om daar de hoeveelheid die aan het voerhek werd gevoerd op af te stemmen. Maar samen kregen we dat onder de knie.'

Door de weidegang is er fors minder soja- en raapschroot op stal gevoerd. Over het hele jaar gezien is er een besparing van 90 ton soja- en raapschroot geweest. Ook het krachtvoerverbruik is met 21,6 kilo krachtvoer per 100 kilo melk lager dan de 24,5 kilo per 100 kilo melk in 2019.'

Suiker zorgt voor dip

Begin mei vroor het 's nachts en scheen de zon overdag. Dit gaf suikerrijk gras dat zeer smakelijk is en waarvan veel werd opgenomen. Harteveld: 'Dit waren ze niet gewend en de koeien zakten daardoor in de melk. Mocht zich dat komend jaar weer voordoen, dan sturen we daarop met minder uren weidegang en extra buffering met natriumbicarbonaat en gist (Bestermine Buffer) op stal.'

Weiden viel mee

'Het weiden is de familie De Groot meegevallen', laat Rintsje Veltman weten, als weidecoach van De Heus betrokken bij deze veehouder. 'Een lastige periode was begin juni, toen het gras begon te schieten. De koeien zijn toen twee weken op stal gegaan. Alle weidepercelen zijn gemaaid om daarna weer opnieuw te beginnen. Helaas begon het jonge gras hierna al snel in de aar te schieten. Achteraf hadden we misschien later moeten opstallen en opnieuw beginnen.'


Het weiden is de familie De Groot meegevallen.
Het weiden is de familie De Groot meegevallen. © De Heus

Plannen 2021

Komend weideseizoen is er bij de Merwehoeve meer weidegrond beschikbaar, doordat 6,5 hectare mais grasland is geworden. Met deze nieuwe weides en meer beweidbare hectares is de verwachting dat dit jaar de grasopname hoger is. Veltman: 'Ook gaan we nu in 2 x 4 percelen weiden in plaats van 2 x 5, waardoor de koeien het gras korter en smakelijker houden. Dit komt de opname ten goede.'

Tot slot worden in het rantsoen nog aanpassingen doorgevoerd. Zo wordt Recycle ingezet voor een betere eiwitbenutting. 'We hopen daarmee het melkureum ook lager te kunnen houden.' Zo vervolgt de Merwehoeve in 2021 het streven om het saldo verder te verbeteren en meer melk uit eigen ruwvoer te halen.

Ruwvoerproces verbeteren

Wilt u ook het ruwvoerproces verbeteren? Het resultaatgerichte Ruwvoer Totaalplan helpt u ruwvoer te telen dat naadloos aansluit bij de behoeften van uw koeien. Met de vijf praktische pijlers uit het Ruwvoer Totaalplan geeft De Heus jaarrond ondersteuning en advies op maat. Zo haalt u meer melk uit eigen ruwvoer.


© De Heus

De Heus

De Heus is een internationaal opererende onderneming met als kernactiviteit de productie en vermarkten van hoogwaardige diervoeders. Sinds de oprichting in...

Lees verder »

Meer van De Heus

Lees ook

Meer artikelen van De Heus »

Artikelen over De Heus