In één klap af van vliegenoverlast in melkveestal

Hinder door vliegen is een grote bron van ergernis voor veehouders en omwonenden. De veehouder zelf ziet dit terug in onrustige dieren, waardoor het werkplezier daalt. Ook is wetenschappelijk bewezen dat vliegen een rol spelen in de overdracht van bacteriën, virussen en parasitaire wormen uit de mest en zodoende het kuilvoer of andere voedingsmiddelen besmetten.

In+%C3%A9%C3%A9n+klap+af+van+vliegenoverlast+in+melkveestal
ENVU

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat vliegen directe ziekten zoals diarree kunnen veroorzaken bij kalveren, wat uiteindelijk resulteert in opbrengstverlies door een lagere melk- en of vleesproductie.

Op veehouderijbedrijven worden verschillende vliegensoorten aangetroffen. De meest voorkomende zijn de kamer- of huisvlieg en de stalvlieg. Omdat vliegen makkelijk door de wind worden meegenomen, kunnen ze zich afhankelijk van de windrichting 1 tot 3 kilometer verplaatsen. De oorzaak van een vliegenplaag ligt daarmee niet altijd op het eigen bedrijf.

Huisvlieg (Musca domestica)

De huisvlieg is de meest voorkomende soort en wordt gekenmerkt door zijn likkende en zuigende monddelen. Huisvliegen landen steeds naast de voedselbron en gaan vandaaruit lopend naar de voedingsbron toe. De larven groeien in zeer vochtige omstandigheden (> 80 procent vochtigheid) zoals in kadavers, drijfmest enzovoort. De pop is een bruine cocon die mooi rond is aan beide zijden.

De duur van de cyclus is afhankelijk van de temperatuur en bedraagt ongeveer 45-50 dagen bij een gemiddelde temperatuur van 16 graden. En slechts 14-16 dagen bij een gemiddelde temperatuur van 25 graden.

Stalvlieg (Stomoxys calcitrans)

Stalvliegen hebben stekende monddelen (bloedzuigend) en komen meestal voor in potstallen en stallen zonder mestkelder, omdat ze op zoek gaan naar iets drogere omstandigheden. Deze vliegen leggen hun eieren op plaatsen met een lagere vochtigheidsgraad dan de huisvlieg (< 80 procent vochtigheid maar toch > 50 procent vochtigheid), bijvoorbeeld in rottend hooi.

Meestal komt deze soort in minder grote aantallen voor, omdat de stalvlieg slechts twee cycli per jaar heeft. Een eerste in mei-juni en een tweede in augustus-september. De pop is een bruine cocon die aan één zijde afgevlakt is en aan de andere zijde vrij puntig. Belangrijk om te vermelden is dat deze vliegensoort niet wordt aangetrokken door de seksuele lokstof tricoseen die in strijk- en strooimiddelen zit.

K-Othrine uitermate geschikt bij moeilijke omstandigheden

K-Othrine SC 7,5 is gebaseerd op de werkzame stof deltamethrine. K-Othrine is wereldwijd het meest toegepaste product tegen vliegende insecten, waaronder vliegen, en staat bekend om de snelle werking en goede effectiviteit onder zeer extreme en moeilijke omstandigheden.

K-Othrine wordt al jarenlang succesvol ingezet in de strijd tegen muggen. Dit zijn dragers van ziekten die ook op mensen kunnen worden overgedragen, zoals malaria.

K-Othrine SC7,5 is uniek voor dierverblijven

De meeste spuittoepassingen tegen vliegen zijn toegelaten voor gebruik in opslagplaatsen of bedrijfsruimten. In stallen met dieren is het gebruik vaak niet toegestaan. Dat is informatie die niet wordt gegeven bij de verkoop van deze middelen.

Andere beschikbare middelen die mogen worden gebruikt in de veehouderij hebben een sterk preventief karakter. Denk hierbij aan larviciden of strijkmiddelen, zoals QuickBayt WG. Voor veehouders is het daarom ontzettend belangrijk om aandacht te besteden aan de tekst op de verpakking en zich goed te laten informeren over de gebruiksmogelijkheden van de beschikbare middelen.

Voorkomen is beter dan genezen

Niet alleen koeien en kalveren hebben last van de vliegen, waarschijnlijk leidt de overlast ook bij de veehouder tot irritatie. Een effectief bestrijdingsplan kan overlast, irritaties en schade beperken danwel voorkomen. Een goede strategie tegen vliegen start met een goede voorbereiding en het hebben van een gedegen plan van aanpak.

Begin eerst met acht maatregelen die je als veehouder zelf kunt treffen om de vliegenoverlast te beperken. Mocht er onverhoopt toch een vliegenplaag ontstaan, dan kan de melkveehouder met een oppervlaktebehandeling met K-Othrine SC 7,5 de volwassen vlieg snel en effectief doden. Het product is toepasbaar in de aanwezigheid van dieren.

Liever niet bestrijden? Onderschat de te lopen schade niet. Bestrijden kost geld, maar niet goed bestrijden kan de strop zijn voor een bedrijf.


BES0096-Nijssen-Marcel

Meer informatie over vliegenbeheersing of het product K-Othrine SC 7,5? Bekijk de website of neem direct contact op met vliegenexpert Marcel Nijssen, via marcel.nijssen@bayer.com.

ENVU

ENVU, uitgesproken als 'EN-View' is de naam afgeleid van 'environment' en 'vision' dat de samenwerking met klanten en innovatie...

Lees verder »

Meer van ENVU

Lees ook

Meer artikelen van ENVU »

Artikelen over ENVU