'Ik heb zelf te weinig ervaring met ziekteverzuim'

Door twee langdurig zieken zag Marco Lansbergen van Lansbergen Orchideeën in De Lier zijn premie ineens flink stijgen. De loon- en verzekeringskosten verdubbelden. Ondanks dat het overige personeel de taken onderling kon opvangen en de kweker geen extra krachten hoefde in te schakelen, was het duidelijk: dit moest anders. 'Ik heb verzekeraars een offerte laten maken. SAZAS kwam als beste uit de bus.' Anderhalf jaar geleden stapte hij over.

%27Ik+heb+zelf+te+weinig+ervaring+met+ziekteverzuim%27
Sazas
© Marjolein van Woerkom

Lansbergen heeft samen met zijn broer Patrick een orchideeënkwekerij van 2,6 hectare. Ze telen dertig soorten orchideeën. Het bedrijf is verdeeld over vier tuinen. De productie ligt op een miljoen planten per jaar. Daarnaast verhandelt het bedrijf nog vijftig tot zestig soorten orchideeën van collega-telers. Ook hebben de broers een eigen transporttak.

'Flexibiliteit is bij ons van groot belang. Door planten van collega's in te kopen, hebben we een groter assortiment. Door het transport in eigen hand te houden, kunnen we leveren wanneer en hoeveel de klant wenst.'

Vaste medewerkers

De ondernemers werken met vijftien vaste medewerkers en enkele flexwerkers, onder wie veertig studenten in piektijden. 'We hebben bewust voor veel vaste medewerkers gekozen. De werkzaamheden zijn erg specifiek. Iedereen heeft zijn taken en kent de regels. Als ik met uitzendkrachten zou werken, zou ik telkens het werk opnieuw moeten uitleggen. Dat kost mij te veel tijd.' Er is weinig verloop in het bedrijf. Sommige medewerkers werken er al twintig jaar.

'Het is voor ons allemaal belangrijk dat het personeel gezond blijft'

Met een in verhouding groot team zijn loonkosten voor Lansbergen een kostenpost om op te letten. 'Bij langdurig zieken kan de verzekeringspremie in enkele jaren flink oplopen. We doen er dan ook alles aan om het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden.'

Dat kan de kweker niet alleen, geeft hij toe. 'Mijn broer en ik moeten een heel bedrijf runnen. Mijn broer houdt zich bezig met de verkoop, ik doe de financiën, de planning, de verzekeringen et cetera. Ziekteverzuim is maar een klein aspect. Ik heb SAZAS ingeschakeld om het verzuim naar beneden te brengen.'

Lansbergen is tevreden over deze samenwerking. 'Ik merk dat ze er snel bovenop zitten als er iets is met een medewerker. Ze bellen mij al na één of twee dagen op als een medewerker ziek is en de bedrijfsarts roept de zieke werknemer eerder op, als dat nodig is.' SAZAS heeft hiervoor haar gematigde premiebeleid gekoppeld aan de ketenaanpak van het verzuim.

Taak werkgever

Maar niet alleen de verzekeraar heeft een rol in dit geheel, ook Lansbergen heeft als werkgever een taak. 'In gesprek blijven is ontzettend belangrijk. Al komt een zieke medewerker maar een paar uur per week even op het bedrijf, dan blijft hij of zij betrokken. Ik zie dat dat werkt. Medewerkers zijn weer sneller terug op de werkvloer.'

Daarnaast biedt de verzekeraar trainingen en programma's aan, waarin een werkgever leert hoe om te gaan met een zieke werknemer, hoe hij zich moet opstellen tijdens een verzuimgesprek et cetera. Lansbergen lijkt het erg interessant, maar hij heeft nog geen tijd gehad om eraan deel te nemen.

'Als het gaat om ziekteverzuim is preventie eigenlijk het belangrijkste', stelt de ondernemer. 'Mijn broer en ik zijn erg sportief, maar dat betekent niet dat iedereen daarvan houdt.'

Bespreekbaar maken

Hoewel Lansbergen met een vast team werkt en de drempel niet hoog is om elkaar aan te spreken als er iets is, blijft het lastig om ziekteverzuim bespreekbaar te maken, merkt hij. 'Je komt toch al snel op het privéterrein van een medewerker.'

Om het toch bespreekbaar te maken, heeft SAZAS onlangs een sessie gehouden in de kantine van het bedrijf over ziekteverzuim. 'Het personeel kreeg uitleg over wat ziekteverzuim inhoudt en wat het voor hen persoonlijk betekent. Het is voor ons allemaal belangrijk dat het personeel gezond blijft.'

De werkgever zelf houdt zich vooral bezig met preventiemaatregelen op de werkvloer. 'We hebben hier veel afwisseling in werk en veel verschillende werkzaamheden. Werknemers kunnen we daardoor vrij makkelijk rouleren', vertelt hij.

'Een werknemer die in piektijden van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat aan het tillen is, krijgt op een gegeven moment last van zijn schouders of rug. Door hem of haar de dag erna lichtere klussen te laten doen, zorgen we ervoor dat het werk vol te houden is en dat het plezierig blijft.'

De kweker laat vooral mannen in de tuinen werken en vrouwen het stokken en de verwerking doen. 'Het werken in de tuin is gewoon zwaarder. Daarnaast vinden wij dat vrouwen beter zijn in het fijnere werk dan mannen', licht hij toe.

Ergonomie

Ergonomie speelt ook een rol op het bedrijf. Zo staan de medewerkers tijdens het stokken op speciale rubberen matten in plaats van op beton, waardoor ze aan het eind van de dag minder vermoeide benen hebben. 'Op deze manier proberen we het werk zo plezierig mogelijk te houden en het ziekteverzuim laag', legt Lansbergen uit.

'Het geeft ons ook ruimte bij re-integratie. Door de diversiteit in werkzaamheden is het niet moeilijk om aangepast werk te vinden. Mensen die kunnen zitten, kunnen hier altijd aan het werk. Zelfs iemand in een rolstoel.'

Verzuimcijfers agrarisch en groen stabiel rond de 3,5 procent

• Het verzuimpercentage (eerste- en tweedejaars ziekteverzuim) in de agrarische en groene sector schommelt rond de 3,5 procent in de afgelopen jaren en is redelijk stabiel. In 2015 lag het percentage op 3,43 procent. In 2016 is het licht gestegen naar 3,65 procent.
• De duur van het ziekteverzuim neemt toe met het stijgen van de leeftijd, ziet SAZAS. Verzuim van werknemers in de leeftijdscategorie tot en met 25 jaar duurt gemiddeld drie weken, verzuim van medewerkers in de leeftijdscategorie 36 tot 45 jaar gemiddeld drieënhalve week en verzuim van personeelsleden in de categorie ouder dan 56 jaar gemiddeld vijf weken.
• Het percentage oudere werknemers (56 jaar en ouder) onder de SAZAS-deelnemers laat de afgelopen vijf jaar een stijgende trend zien. Terwijl dat percentage in 2011 nog op 10,1 procent lag, was dat aantal vorig jaar gestegen naar 13,6 procent, een flinke stijging dus.
• Opvallend is dat, ondanks dat het percentage oudere werknemers in het SAZAS-bestand toeneemt, het verzuimpercentage vrijwel constant blijft.
?u www.sazas.nl

Sazas

SAZAS is dé verzuimspecialist. SAZAS is een initiatief van werkgevers- en werknemersorganisaties als antwoord op Wet Terugdringing Ziekteverzuim in...

Lees verder »

Meer van Sazas

Meer artikelen van Sazas »

Artikelen over Sazas