Kalverhouderij+stuurt+mestverwerking
Achtergrond
© René Luijmes

Kalverhouderij stuurt mestverwerking

De kalversector onderzoekt nieuwe mogelijkheden van mestafzet en -verwerking om het mestoverschot aan te pakken. Ook wil zij de concurrentie op de mestmarkt vanuit andere veehouderijsectoren het hoofd te bieden. Die neemt sterk toe, mede door de veranderde samenstelling van kalvermest.

'Er is behoefte aan meer mestverwerking', stelt voorzitter Wim Thus van LTO-vakgroep Vleeskalverhouderij. 'Stichting Mestverwerking Gelderland (SMG) zit met 800.000 kuub per jaar vol.' Daarnaast groeit de verwerking van kalvermest in het Brabantse Son niet.

'Decennia geleden liep de kalverhouderij met haar verwerkingscapaciteit ver vooruit op de andere sectoren', zegt Thus. 'Nu liggen de initiatieven juist bij de andere veehouderijsectoren.'

Aansluiting

De vakgroepvoorzitter wil aansluiting zoeken met andere mestverwerkingsinitiatieven in de melkvee- en varkenshouderij. 'We willen daar samen onderzoeken voor opzetten en samen financiering regelen om te komen tot een evenwichtige afzetmarkt voor mest.'

Aandachtspunt bij de verwerking van vleeskalvermest is de veranderde samenstelling van deze mest. 'In het verre verleden was 90 procent van de mest afkomstig van blankvleeskalveren. Nu komt meer dan een derde van rosékalveren', licht de vakgroepvoorzitter toe.

Ruwvoer

Deze mest komt meer overeen met mest uit de melkveehouderij, door het voeren van ruwvoer (waaronder mais) aan rosé- en blankvleeskalveren. Het drogestofgehalte is fors toegenomen. 'In sommige gevallen is dit meer dan verdubbeld.'

Uitdaging is om de organische stof in de mest te behouden voor de landbouwgrond in Nederland. 'Betere humus in de grond, zeker op zandgrond, geeft meer bindend vermogen van water en mineralen. Ook in de CO2-discussie past het om meer organische stof vast te leggen in de grond', stelt Thus. 'Om dat te bereiken moeten we meer energie steken in het ontsluiten van fosfaat uit de vaste bestanddelen van de mest. Hiermee verkleinen we ook het probleem van mogelijke tekorten van de wereldvoorraad van fosfaat.'

Waardevolle stoffen

Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) heeft samen met VanDrie Group en Wageningen University & Research het project 'Mest vol Waarden' opgezet. Daarbij wordt onderzocht welke waardevolle stoffen er uit kalvermest zijn te halen.

Thus verwacht niet dat in de komende tien jaar de ontwikkelingen zover zullen zijn dat de bestanddelen uit mest tot in detail zijn te kraken. 'Zaak is wel dat dergelijke langetermijnonderzoeken een voedingsbodem blijven houden en dat we daarin met elkaar blijven investeren.'

Weer

 • Maandag
  13° / 5°
  60 %
 • Dinsdag
  14° / 9°
  30 %
 • Woensdag
  14° / 8°
  10 %
Meer weer