'Aanvoer organische stof eist meer zorg'

De kwaliteit van organische stof speelt ten onrechte nauwelijks een rol bij bemesting van landbouwgrond.

Dit terwijl organische stof van onschatbare waarde is voor de bodemvruchtbaarheid, maar ook voor andere ecosysteemdiensten die van maatschappelijke waarde zijn.

Tot die conclusie komt de Technische commissie bodem (TCB). Deze onafhankelijke adviescommissie heeft een rapport gemaakt over de toestand van organische stof in Nederlandse landbouwbodems.

Onderhoud

'Gezien het belang van organische stof zou naast het voeden van het gewas het onderhoud van de voorraad humus een rol moeten spelen bij de keuze van meststoffen en de omgang met gewassen.

'Langzame' meststoffen hebben hierbij de voorkeur boven 'snelle' meststoffen', schrijft de TCB in een advies aan de ministers van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken.

Volgens de TCB zou landbouwkundig beheer meer gericht moeten zijn op behoud van organische stof in de bodem. 'Dit betekent meer focus op behoud van kwaliteit en voorraad organische stof, op veroudering van humus en op relatief nutriëntarme aanvoer van organische stof.'

Inzet LTO

'Het advies en de aanbevelingen zijn in lijn met de inzet van LTO Nederland om meer aandacht te vragen voor duurzaam beheer van de bodem', constateert Arno Peekel, programmaleider bodem bij LTO.

'Richting overheid wijzen we al langer op het belang van organische stof in de bodem. De aanbevelingen komen ons goed uit.'

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  21° / 13°
  75 %
 • Zaterdag
  20° / 11°
  20 %
 • Zondag
  22° / 12°
  20 %
Meer weer