Start+Brabantspanel+zorgvuldige+veehouderij
© Noord-Brabant

Start Brabantspanel zorgvuldige veehouderij

Het deskundigenpanel voor zorgvuldige veehouderij in Noord-Brabant is ingesteld. Via dit panel van onafhankelijke deskundigen wil het Brabantberaad innovatie en verduurzaming in de veehouderij bevorderen.

Panel Zorgvuldige Veehouderij staat onder leiding van oud-gedeputeerde Peter van Vugt en is samenspraak met Gedeputeerde Staten en het Brabantberaad ingesteld.

Het panel is een uitwerking van het Brabantberaadakkoord waarin ‘elke vergunning is een kans’ wordt gezien als een drijvende kracht voor vernieuwing en verduurzaming van de veehouderij.

BZV

Verder adviseert het panel de provincie over het actueel houden van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore (BZV). Het gaat dan om het toevoegen van maatregelen en certificaten en het ontwikkelen van nieuwe versies ervan.

Panel Zorgvuldige Veehouderij kan op verzoek van gemeenten onafhankelijke adviezen geven over kansrijke innovaties in de veehouderij die volgens de regels van de Verordening ruimte en BZV niet kunnen worden gerealiseerd.

Snelle vergunningsbeoordeling

Vanwege de maatschappelijke aandacht en het belang van snelle vergunningsbeoordelingen zal het panel transparant en efficiënt handelen. Alle adviezen van het panel worden gepubliceerd op de website van provincie Noord-Brabant.

De bedoeling is dat het panel vier keer per jaar bij elkaar komt, maar dit hangt ook af van de binnenkomende adviesvragen.

Transitie

Het panel en de BZV maken deel uit van een pakket aan maatregelen om de Brabantse transitie naar een zorgvuldige veehouderij te ondersteunen.

In de Verordening ruimte zijn de provinciale randvoorwaarden voor onder meer de veehouderij opgenomen.

Innovaties

Daarnaast investeert de provincie in innovaties die moeten helpen om Noord-Brabant de meest duurzame en innovatieve agrofoodregio van Europa te maken.

Weer

 • Zondag
  8° / 4°
  20 %
 • Maandag
  6° / 3°
  70 %
 • Dinsdag
  9° / 4°
  70 %
Meer weer