N%2Ddepositie+natuur+veel+lager
© SBB

N-depositie natuur veel lager

De stikstofdepositie die veehouderijen op natuurgebieden veroorzaken, is een stuk lager dan nu wordt verondersteld. Dat stelt V-focus in haar uitgave van komende zaterdag.

In veel natuurgebieden worden dermate lage ammoniakconcentraties gemeten, dat het onmogelijk is om zoveel stikstofdepositie te verkrijgen als de berekeningen veronderstellen.

Voor natuurgebied het Dwingelderveld (Drenthe) is bijvoorbeeld uitgerekend dat er jaarlijks 20 kilo per hectare stikstof vanuit de lucht neerdwarrelt op de natuur, stelt V-focus.

Ammoniakconcentratie

Bij de gemeten ammoniakconcentratie van 3,6 microgram per kuub (jaarrond gemiddelde) in het gebied, is een dergelijke hoge depositie onmogelijk. Een depositie van 13 tot 14 kilo is wel realistisch, aldus deskundigen. Depositiemetingen bevestigen dit beeld.

Volgens de berekeningen is het ammoniakbeleid zeer succesvol. De ammoniakuitstoot is sinds 1990 met 66 procent verminderd. Wanneer echter de ammoniakmetingen op een rij worden gezet, dan leidt dat tot andere conclusies.

Het blijkt dat emissiearme stallen, het afdekken van mestsilo’s en de emissiearme aanwending van mest tot nu toe geen meetbaar effect hebben gehad op de luchtkwaliteit.

Flinke verbetering

Alleen in 1998 was er sprake van een flinke verbetering van de luchtkwaliteit. Dit was het jaar waarin mestboekhouding Minas verplicht werd. Vanaf toen werd er eiwitarmer gevoerd en minder kunstmest aangewend.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  20° / 10°
  20 %
 • Dinsdag
  20° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  21° / 10°
  50 %
Meer weer