Samenwerken zorgt voor groei

Agriterra ondersteunt landbouwcoöperaties in ontwikkelingslanden met advies, training en uitwisseling. Daarbij faciliteert Agriterra nadrukkelijk dat collega’s van de Topsector Food & Agri uit de Nederlandse land- en tuinbouw als Agripool-expert hun kennis en expertise kunnen delen met collega’s in Afrika en Azië.

Samenwerken+zorgt+voor+groei
Agriterra
© Kennispartner

Atze Schaap, voormalig directeur Dairy Development FrieslandCampina en ervaren Agripool-expert, leidde samen met Johan Slot, financieel expert voor FBD, in maart in Ethiopië een driedaagse workshop over fusies van coöperaties. De workshop werd in het kader van het Bridge+-project* gegeven. Er deden 42 deelnemers mee van Agriterra, SNV en ECC (Ethiopian Cooperative Commission).

Schaap benadrukt het belang van fusies in de zuivelsector. In de workshop combineerde hij zijn expertise in de zuivelcoöperatiesector met Slots kennis van financiële aspecten. 'Vooraf hadden we ons verdiept in de doelstellingen, perspectieven en uitdagingen. We behandelden welke belangrijke overwegingen er zijn om tot een fusie te komen en hoe je stap voor stap door zo'n proces kunt gaan.'

De deelnemers, actief in verschillende regio's in Ethiopië, ontwikkelden tijdens de workshop een actieplan. Het doel is om de leiders van de lokale coöperaties te overtuigen van het belang van fusie.

Een fusie is de goedkoopste manier om te groeien en door groei krijg je een sterkere positie in de markt

Atze Schaap, voormalig directeur Dairy Development FrieslandCampina

Schaap: 'Als basis hebben ze alle informatie over fuseren meegekregen. Er moeten echter niet alleen praktische stappen worden gezet. Je hebt ook te maken met geografische beperkingen, culturele verschillen tussen coöperaties en persoonlijke belangen en emoties. Het proces dient daarom goed afgewogen te gebeuren en rekening houden met elkaar is erg belangrijk. Om de acceptatie van de leden te krijgen, moet je de potentiële voordelen centraal zetten.'

Hij is ervan overtuigd dat met de juiste ondersteuning en toewijding fusies kunnen leiden tot een betere toekomst voor boeren in Ethiopië. 'Ethiopie is een groot land met veel kleine coöperaties. Door samen te gaan, kunnen coöperaties veerkrachtiger worden. De overheid en ECC hebben ingezien dat fuseren de juiste stap kan zijn. Het is een langdurig proces, daarom moet je zorgen dat er concrete voorbeelden van succesvolle fusies komen. Goed voorbeeld doet goed volgen en daar kunnen veel mensen vervolgens van profiteren.'

Atze Schaap (links) en Johan Slot (rechts) leidden in Ethiopië in het kader van Bridge+ een driedaagse workshop over fusies van coöperaties. Foto: Agriterra
Atze Schaap (links) en Johan Slot (rechts) leidden in Ethiopië in het kader van Bridge+ een driedaagse workshop over fusies van coöperaties. Foto: Agriterra © Kennispartner


Van uitdaging naar kans

Aan de deelnemers van de workshop zal het niet liggen, volgens Schaap. 'Ze waren allemaal geinteresseerd, gemotiveerd en vooruitstrevend. Dat is voor mij inspirerend. Je doet het ergens voor. En hoewel Ethiopië veel uitdagingen heeft, kunnen coöperaties een grote rol vervullen in de maatschappij en in voedselzekerheid.'

'Ik vind het schitterend om te zien hoe een project als Bridge mooie successen heeft behaald', vertelt hij. 'Op het gebied van fuseren moet dit nog blijken, maar succesvol ontwikkelen heeft alles te maken met het bij elkaar brengen van de juiste mensen. Uitdagingen kun je omzetten in kansen, dat is een rode draad in het werk van een Agripool-expert. Van het verbeteren van de gezondheid van koeien, naar het professionaliseren van een coöperatie, naar het opzetten van een fusie.'

Terug in Nederland deden Schaap en Slot aanbevelingen voor Agriterra, waaronder de ontwikkeling van een toolbox met screeningtools en communicatiemateriaal voor toekomstige workshops in andere landen. Want fusies van coöperaties bieden een pad naar grotere impact, maar het succes ervan vereist zorgvuldige voorbereiding en planning.


*Bij het Bridge+-project werken Agriterra , WUR en SNV samen aan verbetering van de productiviteit en kwaliteit van de melkveehouderij en zuivelsector in Ethiopië. Het project wordt gefinancierd door de Nederlandse overheid.

Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner Agriterra

Agriterra

Stichting Agriterra zet zich in voor het versterken van landbouwcoöperaties in ontwikkelingslanden. Agriterra is 26 jaar geleden opgericht door de...

Lees verder »

Meer van Agriterra

Lees ook

Meer artikelen van Agriterra »

Artikelen over Agriterra