Een lege kas vraagt aandacht tijdens de winterperiode

Winterweer vergroot de kans op schade aan je kas. Laat je je kas tijdelijk of wat langer leegstaan, om bijvoorbeeld energie te besparen, dan vraagt het aandacht om je kas schadevrij en gebruiksklaar te houden. We geven je tips om de kans op schade door winterweer te verkleinen en straks weer snel in productie te zijn.

Een+lege+kas+vraagt+aandacht+tijdens+de+winterperiode
Interpolis
© Kennispartner

Gebruik je kas en installaties, zeker in de winter, op de juiste manier. Bekijk de gebruikshandleiding van je kas en installaties. Of vraag advies bij je kassenbouwer, installateurs en leveranciers. Ook zij weten veel over het gebruik van je kas en installaties. Vraag hen wat je kunt doen bij winterse omstandigheden en stilstand.


Stook als de weersomstandigheden daar om vragen

Ook in een lege kas is het nodig om snel te kunnen stoken. Kassen kunnen een beperkte hoeveelheid sneeuw dragen. Het gewicht van een pak sneeuw, zeker als het blijft liggen of als er ook regen valt, loopt flink op. Door dit gewicht kunnen ruiten breken, kan de kasconstructie beschadigen, of de kas instorten. Door vorst in een onverwarmde kas kan schade ontstaan aan je ruiten, buizen, schermen en installaties.


Gaat het sneeuwen? Start direct met afstoken van je kasdek

Zo verklein je de kans op ruitbreuk en schade aan je kasconstructie.
• Kijk vooruit, zeker als je kas koud is en het langer duurt voordat deze op temperatuur is.Breng de kas voordat het gaat sneeuwen op temperatuur. Voor de meeste kassen geldt dat er direct onder het kasdek 12 graden Celsius moet worden gestookt om de sneeuw te laten afsmelten.
• Zet je schermdoeken open. Sluit het scherm pas volledig als de sneeuw van het kasdek is gesmolten.
Lees verdere tips over het voorkomen van schade door sneeuw op de website van Interpolis.

Gaat het vriezen? Stook voldoende

Zo voorkom je vorstschade aan je ruiten, installaties, schermen en buizen en daarmee hoge kosten en vertragingen bij het opstarten van een nieuwe teelt.
• Maak het kasdek en de gevels zo snel mogelijk ijsvrij. Zo voorkom je ruitbreuk.
• Open de luchtramen niet als ze vastgevroren zitten.
• Voorkom dat de computer alsnog de ramen opent, behoud de vorstbeveiliging op de procescomputer.
• Controleer of het doek is vastgevroren voordat je het rolscherm opent. Is het niet nodig om je rolscherm te openen? Laat hem dan dicht.
Meer informatie over schade door vorst voorkomen lees je hier.


Met een ‘actieve kas’ voorkom je schade door vorst en sneeuw

• Houd je installaties actief.
• Onderhoud je gebouwen en installaties zodat zij in goede conditie blijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het controleren van de fundatie, staalconstructie en de hemelwaterafvoer.
• Repareer gebroken ruiten, eventuele lekkages en houd je kas vrij van onkruid.
• Blijf je watersilo en elektra inspecteren als het daar tijd voor is
• Loop elke dag een ronde door je kassen om te controleren of alles nog in orde is. Kijk bijvoorbeeld of er geen schade aan leidingen is ontstaan door knaagdieren.
• Volg alarmmeldingen direct op.
• Bekijk ook de checklist kasonderhoud op de website van Interpolis.


Zorg goed voor je kas en installaties

Interpolis vraagt je om als een goede huisvader te zorgen voor onderhoud van je kas en installaties. Een vanzelfsprekendheid voor ondernemers. Je verzekering is bedoeld voor onvoorziene en plotselinge schades.


Stilzetten van je installaties is niet wenselijk voor de bedrijfscontinuïteit en je verzekeringsdekking

Je kunt de kas en de installaties dan niet of onvoldoende onderhouden. Kies je toch voor stilstand?
• Zet de installaties op de juiste wijze stil. Je installateur kan hierbij adviseren.
• Blijf de gebouwen en installaties onderhouden. Bekijk de checklist kasonderhoud op Interpolis.nl
• Loop elke dag een ronde door je kassen om te controleren of alles nog in orde is. Kijk bijvoorbeeld of er geen schade aan leidingen is ontstaan door knaagdieren.
• Volg alarmmeldingen direct op.


Meer over schade sneeuw en vorst

Bekijk de website van Interpolis voor uitgebreide tips om de kans op schade door sneeuw en vorst te verkleinen. Ook je verzekeringsadviseur kan je helpen. Hij kan je adviseren over de voorwaarden en in contact brengen met een glastuinbouwspecialist van Interpolis.

Zorgen voor de dag van morgen?

Bart Stengs, sectormanager Glastuinbouw: 'De glastuinbouw heeft een reeks van goede jaren achter de rug en zijn financiële buffers kunnen aanvullen. De sector heeft in het verleden bewezen te beschikken over veel veerkracht, maar geldt dat nu ook voor iedereen? Ik kijk naar het glastuinbouwnieuws en maak me zorgen. Maar misschien is het onterecht. Ik lees dat een aanzienlijk gedeelte van het teeltareaal deze winter noodgedwongen uit productie wordt genomen. Het verdienmodel van de Nederlandse glastuinbouw staat met de hoge gasprijzen onder druk. Bij veel tuinbouwgezinnen zijn er zorgen over de toekomst. Een groeiende groep ondernemers heeft moeite om de rekeningen te betalen, vooral die van het energiebedrijf. Maar ja, die ‘dure energie’ is wel nodig om in winterweer de kas vorst- en sneeuwvrij te houden. Want zonder voldoende verwarming is de Nederlandse kas kwetsbaar, dat hebben we gezien bij de vele grote schades door de druk van een pak sneeuw in 2021. Ik verneem in mijn gesprekken dat sommige telers overwegen toch te gokken. Er is schaamte over geldproblemen en de kans op sneeuw is toch klein. Naar mijn mening een verkeerde keuze. Uw hele vermogen zit in uw bedrijf. Jarenlang werk, dat gaan we toch niet op het spel zetten? Dan komt u letterlijk ‘van een koude kermis’ thuis. Voor degene die zich aangesproken voelen: Steek uw kop niet in het zand. Behoud uw kas en vermogen. Zoek hulp van experts en praat over uw zorgen met uw tussenpersoon en uw bank. En natuurlijk denken wij mee. In samenwerking vinden we een oplossing. Dan kunt u in ieder geval met wat minder zorgen de winter door.'

Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner Interpolis.

Interpolis

Investeer in veiligheid en continuïteit, verzeker wat ertoe doet Als partner van de agrarische sector denkt Interpolis graag mee over veilig ondernemen....

Lees verder »

Meer van Interpolis

Lees ook

Meer artikelen van Interpolis »

Artikelen over Interpolis