Subsidiekraan van 13 miljard euro gaat binnenkort open

Met de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) stimuleert de overheid duurzame energieproductie en CO2-reductie. Er is dit jaar maar liefst 13 miljard euro beschikbaar.

Subsidiekraan+van+13+miljard+euro+gaat+binnenkort+open
Zonnepanelen op het dak

Een van de CO2-verminderende technieken waar de subsidie voor bedoeld is, zijn zonnepanelen. Agrariërs met veel dakoppervlak komen in aanmerking voor een subsidie van gegarandeerd vijftien jaar lang. RVO rekent uit hoeveel CO2-uitstoot wordt vermeden bij het gebruik van zonnepanelen. Via de SDE++-subsidie ontvangt een ondernemer met zonnepanelen vervolgens een vast bedrag dat per opgewekte kilowattuur (kWh) zonne-energie. Vijfien jaar lang.

Dat betekent voor een agrariër een interessante extra inkomstenbron, buiten de grillen van de agrarische sector om. 'Een extra poot onder mijn bedrijf,' zoals agrarisch ondernemer Teus de Jong zegt. Hij heeft meer dan drieduizend zonnepanelen op de daken van zijn stallen.

Een ondernemer met zonnepanelen: (1) bespaart geld omdat hij zelf stroom opwekt; (2) ontvangt vergoeding voor de stroom die hij niet zelf verbruikt en het net opstuurt; (3) ontvangt vijftien jaar lang subsidie per opgewekte kWh. Op de website van zonnepanelenspecialist Zonnepanelen op het dak ziet u een aantal rekenvoorbeelden van kosten en baten.


Voorwaarden

Het aanvragen van subsidie is gratis. De ondernemer zit nergens aan vast. Zelfs als een ondernemer subsidie krijgt toegewezen, heeft hij afhankelijk van de grootte twee tot drie jaar om een zonnepaneleninstallatie te plaatsen. Pas daarna vervalt het recht op de subsidie.

Om subsidie te kunnen krijgen is een grootverbruikersaansluiting verplicht. Dit is een aansluiting groter dan 3 x 80 Ampère. Ondernemers met een kleinverbruikersaansluiting kunnen wel subsidie aanvragen, maar bij het plaatsen van de zonnepanelen moet de aansluiting verzwaard worden naar een grootverbruikersaansluiting.


Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen kan vanaf 28 juni tot en met 6 oktober 2022. Het maakt wel uit wanneer en hoeveel subsidie u aanvraagt. Hoe eerder de aanvraag binnenkomt en hoe lager het subsidiebedrag, des te meer kans de aanvraag maakt.

Zonnepanelen op het dak helpt agrarische ondernemers en vraagt de SDE++-subsidie gratis voor hen aan. Daarbij nemen ze het hele proces voor de boer uit handen. Directeur Theo Hartgers: 'Wij hebben al voor honderden Nederlandse agrarische ondernemers met succes subsidie aangevraagd.'

Meer weten over SDE++ subsidie? Klik hier.
Contact opnemen om gratis subsidie aan te vragen? Klik daarvoor hier.


Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner Zonnepanelen op het dak

Zonnepanelen op het dak

Een veilige zonnepaneleninstallatie opleveren met een hoge opbrengst vraagt vakkennis en ervaring. Aan zonnepanelen op een boerderij worden hoge eisen gesteld....

Lees verder »

Meer van Zonnepanelen op het dak

Lees ook

Meer artikelen van Zonnepanelen op het dak »

Artikelen over Zonnepanelen op het dak