'Dit is een van de meest rustige investeringen die ik doe'

Frisian Investors belegt nu bijna tien jaar in vruchtbare Roemeense landbouwgrond. De investeerders verwachten over 2021 voor het eerst dividend uit te kunnen keren. Tot op heden leveren de certificaten een rendement van zeven procent per jaar op. 'Het is voor mij tot nu toe een heel goede investering geweest', zegt voormalig akkerbouwer Menno Schuiringa. 'Met aandelen loop je meer risico.'

%27Dit+is+een+van+de+meest+rustige+investeringen+die+ik+doe%27
Frisian Investors
© Anjo de Haan

De zeven investeerders hebben zelf sinds 2012 2,8 miljoen euro geïnvesteerd in Roemeense landbouwgrond. Ruim tachtig certificaathouders hebben hun voorbeeld gevolgd. Voormalig akkerbouwer Menno Schuiringa uit het Groningse Mensingeweer is één van hen. Hij verkocht enkele jaren geleden zijn akkerbouwbedrijf in Pieterburen. Van een deel van de opbrengst startte hij een bedrijf in plantversterkers. Het andere deel investeerde hij in landbouwgrond.

'De bekende Amerikaanse succesvolle zakenman Warren Buffet zei ooit, dat je alleen moet beleggen in wat je begrijpt. Een boer begrijpt deze investeringen. Als de oogst een jaar tegenzit, dan heb je daar begrip voor. Puur omdat je het zelf ook een keer hebt meegemaakt', zegt Schuiringa.

Veel eigenaren van agrarisch gerelateerde bedrijven zien kansen bij Frisian Investors. Grondbelegger Minne Lettinga schat dat het merendeel van de tachtig certificaathouders uit de agrarische sector komt. 'Ze zijn ook verspreid over heel Nederland: van Limburg tot aan Ameland. Dat is uniek. De Groningers grappen weleens: 'Het enige dat eraan mankeert, is dat er een Fries in de naam zit.'

Je moet beleggen in zaken die je begrijpt. Een boer begrijpt deze investeringen

voormalig akkerbouwer Menno Schuiringa

Prijs landbouwgrond

In Nederland kan een hectare goede akkerbouwgrond meer dan 100.000 euro per hectare kosten. De prijs van goede landbouwgrond in Roemenië is momenteel 6.000 euro per hectare. De laagste prijs in Europa, maar door toetreding tot Europa, betere teelttechniek, beter uitgangsmateriaal en doordat alleen betere boeren bedrijven voortzetten, neemt die waarde snel toe.

Frisian Investors verwacht dat de grond in Roemenië in 2022 6.700 euro waard is en daarna nog verder oploopt. Ook de pacht is gestegen: van 70 euro in 2008, naar 200 euro per hectare nu. Menno Schuiringa noemt het instappen bij Frisian Investors één van de beste keuzes ooit. 'Tot nu toe is het voor mij een heel goede investering geweest. Dat bedrag zet je niet op de bank, omdat die optie je alleen geld kost. Voor de risicospreiding heb ik voor Frisian Investors gekozen. Ik heb er absoluut geen spijt van. Dit is een van de meest rustige investeringen die ik doe. Met aandelen loop je meer risico.'


Waarde vermeerderen

Frisian Investors onderneemt en verpacht op dit moment ongeveer drieduizend hectare. De investeerders proberen de waarde van de hectares te vermeerderen door onder andere drainage te regelen, irrigatie aan te leggen en aangrenzende percelen te kopen. Lettinga: 'De hectares zijn versnipperd in kleine percelen. Het is niet zoals in Nederland een keurig rechte strook. Door de percelen te vergroten, wordt de grond meer waard.' De landbouwgrond wordt door 29 Roemeense en twee plaatselijke Nederlandse boeren bewerkt. De pachters werken samen aan de verbetering van het land door organische bemesting, diepwoelen en irrigatie.

'De samenwerking met de boeren is intensief', legt Lettinga uit. 'We zijn samen sterk. Je koopt land en investeert daarna met je eigen kennis. Wij hebben als Frisian Investors een aantal akkerbouwbedrijven driehonderdduizend euro voorgeschoten om de waterschappen op te richten. Daar moeten ze wel drie procent rente op betalen. Daar staat tegenover dat het voor ons gebied verstandig is om te investeren in de infrastructuur. Dat levert de boeren een hogere opbrengst op en daarmee de investeerders ook. Je kunt meer produceren op goede grond.'


tekst loopt door onder de grafiek


Investeren voor de lange termijn

Certificaathouders moeten geduld hebben voordat ze kunnen verzilveren. Zij hebben tot nog toe alleen maar geïnvesteerd. Lettinga: 'De waardestijging is tot nu toe enkel op papier, alle verdienste is in land geïnvesteerd. We denken volgend jaar het eerste rendement uit de pachtinkomsten uit te keren. Je investeert voor de lange termijn. Het is geen bankrekening. Er kan, mocht je het geld toch nodig hebben, een beursdag worden georganiseerd. Tot op heden is dat nog nooit gebeurd.'

Het grootste risico schuilt in de politieke situatie. Helemaal stabiel is deze niet. De laatste regering is na drie maanden naar huis gestuurd. Schuiringa is zich hier bewust van. 'De regering kan in theorie beslissen om grond te onteigenen. Maar dat verwacht ik helemaal niet.'

Wat de investeerders nog meer vertrouwen geeft, is het lidmaatschap van de Europese Unie sinds 2007. Dat lidmaatschap geeft investeerders in landbouwgrond meer rechtszekerheid. Roemenië is daarnaast aantrekkelijk door de subsidies en kapitaalinstroom vanuit Europa. De Europese Unie versnelt de economische ontwikkeling richting Europees niveau. De groeiverwachting van Roemenië is mede om die redenen het hoogste van het Europese continent.

De lage grondprijs heeft wel een prijskaartje; met alleen het kopen van land ben je er nog niet. In Roemenië ontbreekt het vaak aan registratie in het kadaster en een goede infrastructuur. 'Dus moet je dit allemaal zelf regelen. In wezen ben je bezig met een soort zending. Hier in Nederland is alles perfect. Hier is alles klaar. In Roemenië moet nog heel veel gebeuren. Met onze expertise kunnen we daar als groep heel wat voor de lokale economie betekenen. Het is een win-winsituatie voor Roemenië en voor ons.'

Het komende jaar gaat Frisian Investors met de certificaathouders om tafel. 'We hebben met elkaar een tienjarenplan gemaakt. In 2022 gaan we evalueren. Dit jaar gaat er een enquête naar de 80 certificaathouders uit. Willen ze straks cashen en uitstappen? Of willen ze blijven zitten en gaan we doorkopen?' Menno Schuiringa weet nog niet wat hij gaat doen. Tot nu toe heeft hij op papier zijn investering zien groeien. 'Ik heb ook aandelen. Zolang ik ze niet verkoop, worden ze duurder en krijg ik ook niets. Alleen de aandelen stijgen en daler sneller dan het investeren in grond van Frisian Investors.'


• Meer informatie: frisianinvestors.nl

Start en werkwijze van Frisian Investors in Roemenië

In 2007 maakte een aantal Friese ondernemers een zakentrip naar Roemenië om te onderzoeken of daar investeringsmogelijkheden waren op landbouwgebied. Het viel op dat in heel Roemenië veel vruchtbare grond is, maar dat deze niet overal, of inefficiënt werd gebruikt. Door versnippering en deeleigendom was de prijs van de grond nog steeds laag vergeleken met de rest van Europa. In 2008 kochten de zeven partners 250 hectare grond in Zuidoost-Roemenië. Nu is Frisian Investors zeven kapitaalrondes verder en is in Roemenië zowel in de regio als op bestuurlijk niveau een netwerk opgericht waarmee grond wordt aangekocht, verpacht en verbeterd. Frisian Investors helpt boeren met zowel financiële als landbouwkundige adviezen. De boeren helpen op hun beurt met het vinden van geschikte landbouwgrond. Zo kunnen de boeren hogere opbrengsten oogsten en meer verdienen. Frisian Investors kan betere landbouwgrond aankopen en marktconforme pacht vragen. Door betere teeltechnieken, ruilverkaveling en het aanleggen van irrigatie, wordt verwacht dat de prijs van landbouwgrond in Roemenië zal stijgen. Minne Lettinga: 'Om met de woorden van Warren Buffet te spreken: prijs is wat u betaalt, waarde is wat u krijgt.'

Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner Frisian Investors

Frisian Investors

Investeren in landbouwgrond is veilig en waardevast, maar land in Nederland is schaars en duur. Deze onomstotelijke waarheid bracht ons, een groep Friese...

Lees verder »

Meer van Frisian Investors

Meer artikelen van Frisian Investors »

Artikelen over Frisian Investors