Kennispartner: Frisian Investors

Frisian Investors

Investeren in landbouwgrond is veilig en waardevast, maar land in Nederland is schaars en duur. Deze onomstotelijke waarheid bracht ons, een groep Friese ondernemers, ertoe om investeringsmogelijkheden in Roemeense landbouwgrond te ontplooien. De eerste hectares werden in 2008 aangekocht en we hebben Frisian Investors B.V. opgericht. Door samen met onze certificaathouders doelgericht aankopen te doen, is er nu ca. 3.000 hecctare in eigendom. Middels een intensieve samenwerking met lokale boeren, het benutten van schaalvergroting en het delen van kennis en middelen streven we continu naar het beste rendement voor onze investeerders.