'Analyse levert supernuttige informatie'

André van den Oudenrijn laat zijn biest analyseren door Biest.nl. Dat levert hem 'superbruikbare managementinformatie' op, waarmee hij het droogstandsrantsoen van zijn koeien stuurt met als doel dat kalveren voldoende antistoffen krijgen. Voor de biest die over is, ontvangt hij enkele euro's per liter.

%27Analyse+levert+supernuttige+informatie%27
Biest.nl
© Peter van Houweling

Melkveehouder André van den Oudenrijn uit het Zuid-Hollandse Ooltgensplaat deed voorheen weinig met de biest. Af en toe ging die naar een duivenmelker of naar een schapenhouder die deze wilde hebben voor zijn lammeren. Hij testte de biest zelf wel, maar hij deed weinig met die informatie.

Twee jaar geleden kwam de ondernemer in contact met Paul Arts van Biest.nl. Die legde uit dat hij de biest graag wilde afnemen en dat Van den Oudenrijn dan elke maand gratis een laboratoriumanalyse ervan zou krijgen. Hij zag de voordelen: 'Ik krijg informatie die ik goed kan gebruiken plus een vergoeding voor de overtollige biest.'

Rantsoen sturen

De melkveehouder gebruikt de analysegegevens om het rantsoen voor zijn droge koeien te sturen. 'Als die te veel eiwit krijgen, geven ze wel meer biest, maar er is dan ook meer verdunning van antistoffen. Als een koe 4 liter biest geeft en het kalf drinkt 3 liter, dan krijgt het veel meer antistoffen binnen dan een kalf dat 3 liter drinkt van een koe die 12 liter biest geeft met dezelfde hoeveelheid antistoffen. Bij koeien die veel biest geven, zie je soms lage gehalten aan antistoffen. Bovendien is dan de vergoeding voor de biest veel lager.'

Van den Oudenrijn stuurt zo dat de koeien rond het afkalven weinig liters geven: 'Rustig beginnen, dat is perfect voor het kalf, en dan doortrekken. De koeien moeten na zes weken aan de top zitten, niet na drie dagen.'

De analyses van de biest zijn 'supergoed bruikbare managementinformatie', zegt de veehouder. Regelmatig bespreekt hij de resultaten met zijn voerleverancier, onder andere als er verschillen in gehalten zijn.

Bewuster van biestkwaliteit

'Wij proberen melkveehouders bewuster te maken van het belang van een goede biestkwaliteit', vertelt Arts. 'De biestkwaliteit heeft grote invloed op de kalvergezondheid. Alleen het meten van het suikergehalte (brix) op de boerderij is onvoldoende. Vooral het gehalte aan eiwitten en dus aan antistoffen is belangrijk. Te veel eiwit voeren geeft wel meer biest, maar het kan leiden tot verdunning van antistoffen. Een goede balans in het droogstandsrantsoen is essentieel.'

Veehouders krijgen de anonieme gegevens van de andere bedrijven, zodat ze kunnen zien hoe ze het doen ten opzichte van de benchmark.

Meer weerstand

Arts is geïnteresseerd in de eerste biest, want die geeft de beste kwaliteit. Die wordt gedroogd en verwerkt in voeding voor jonge dieren, zoals kalveren, lammeren, paarden en huisdieren. De antistoffen zorgen voor meer weerstand bij jonge dieren.

Van den Oudenrijn is vooral blij dat hij nu over precieze kwaliteitsgegevens beschikt van de biest: 'Wij zien dit als informatie die voor ons nu bijna onmisbaar is.'

Meer weten? Neem dan contact op met Paul Arts via paul.arts@artsfoodproducts.nl of (06) 54688949.

• Ga voor meer informatie naar Biest.nl

Biest.nl

Biest.nl zamelt overtollige eerste biest in, analyseert deze biest op antistoffen en verwerkt de biest tot een hoogwaardige biestvervanger. Doordat de...

Lees verder »

Meer van Biest.nl

Meer artikelen van Biest.nl »

Artikelen over Biest.nl