Kennispartner: Biest.nl

Biest.nl

Biest.nl zamelt overtollige eerste biest in, analyseert deze biest op antistoffen en verwerkt de biest tot een hoogwaardige biestvervanger. Doordat de biestvervangers gemaakt zijn van de eerste biest, bevat het een grote hoeveelheid antistoffen, die een jong dier nodig heeft voor het verkrijgen van de passieve immunisatie. De biestvervangers worden gebruikt voor het ziektevrij opfokken van jonge dieren, bij gebrek aan eigen biest of om biest van lage kwaliteit te verrijken. Voor de bereiding van het eindproduct koopt Biest.nl eerste biest aan die bij melkveehouders overtollig is. De aangeleverde biest wordt geanalyseerd op het gehalte antistoffen. Dat gebeurt volgens een vaste standaard in een laboratorium. Hierdoor wordt de aangeleverde biest op het werkelijke immuunglobulinegehalte geanalyseerd. De data die vrijkomen, houdt Biest.nl bij om zo de biestkwaliteit per melkveehouder, maar ook per regio, te monitoren. De analyses worden teruggekoppeld naar de melkveehouders. Deze bepalen namelijk het bedrag per liter dat een melkveehouder ontvangt, maar ook weet de melkveehouder wat voor kwaliteit biest hij geeft aan de kalveren. Periodiek kan de melkveehouder een rapport opvragen over de biestkwaliteit. Deze kan dan worden besproken met de dierenarts en/of voervoorlichter. Samen kunnen zij aan de slag om de kwaliteit te verbeteren, als deze van lage kwaliteit blijkt te zijn. Volg ons ook op Facebook