'Dubbelbox melkrobot op de voergang doet het supergoed'

Een op de voergang geplaatste dubbelbox SAC RDS Futureline Elite melkrobot melkt sinds een jaar de koeien van Jeroen Ensink uit Meddo. Dat gaat supergoed. De melkveehouder hoeft nauwelijks dieren naar de robot te brengen, al is hij wel vaak bij de koeien te vinden. Want, 'als je geen koeienboer bent, moet je niet aan een melkrobot beginnen', vindt Ensink die ook meer tijd heeft voor zijn gezin. Hij brengt nu zelf de kinderen naar bed.

%27Dubbelbox+melkrobot+op+de+voergang+doet+het+supergoed%27
SAC
© Berrie Klein Swormink

De robotarm verplaatst een tepelbeker van de ene naar de andere speen. 'Dat is de voorbehandelbeker', vertelt melkveehouder Jeroen Ensink uit het Gelderse Meddo. 'Het voorbehandelen is een van de onderdelen waarmee een SAC RDS Futureline Elite melkrobot zich onderscheidt van andere merken. De voorbehandelbeker reinigt de spenen één voor één met warm water, blaast ze droog en straalt ze voor. Pas daarna begint het aansluiten van de melkbekers. Met deze manier van werken benadert de robot het natuurlijke melkproces.'

Volgens de melkveehouder gaat het separaat voorbehandelen niet ten koste van de capaciteit van de robot. 'Toen we een jaar geleden begonnen met de melkrobot, molken we 123 koeien. Dat kon de robotarm met twee koeboxen prima aan. Inmiddels is het aantal koeien aan de melk gekrompen tot ruim 90. Dat komt door de fosfaatrechten in combinatie met de flink gestegen productie per koe.'

Twee takken

Samen met zijn ouders en broer Erik heeft Ensink een agrarisch bedrijf dat bestaat uit twee takken: een varkensbedrijf met 750 zeugen en een melkveebedrijf met ruim 120 koeien. Ensink woont met zijn echtgenote en hun kinderen bij het melkveebedrijf.

Per dag hoef ik maar één of twee koeien naar de melkrobot te brengen

Jeroen Ensink, melkveehouder in Meddo

De afgelopen tien jaar was er in beide bedrijfstakken sprake van groei waardoor het spanningsveld tussen beschikbare arbeid en arbeidsbehoefte toenam. De melkveestapel groeide in 2013/2014 naar 150 stuks. Dat kon onder meer door het huren van een tweede locatie voor jongvee en droge koeien.

Handen tekort

'Het melken van de koeien kostte steeds meer tijd. We molken in een 2 x 6 visgraatmelkstal en waren daar per melkbeurt met twee personen drie uur mee bezig. Bij de zeugen kwamen we handen tekort. De tijd die mijn vader en broer meehielpen met melken, hadden ze eigenlijk voor de varkens nodig.'

In 2014 begonnen de ondernemers zich serieus te oriënteren op mogelijkheden om de koeien automatisch te melken. Ze bezochten collega's met verschillende merken melkrobots en bespraken de inpassing van automatisch melken op het eigen bedrijf.

De SAC melkrobot bij melkveehouder Jeroen Ensink in Meddo.
De SAC melkrobot bij melkveehouder Jeroen Ensink in Meddo. © Berrie Klein Swormink

Enthousiast

Het duurde nog bijna twee jaar voordat de Ensinks op een melkveebedrijf met een melkrobot van SAC kwamen. Daar raakten ze enthousiast door het verhaal van de boer en de werking van de robot. Een gesprek met een vertegenwoordiger van het merk leidde tot meer enthousiasme.

'Onze insteek was om een melkrobot zonder al te veel verbouwingskosten in onze bestaande 2 x 2 ligboxstal in te passen. Het plaatsen van twee robotboxen achter in de stal aan het einde van de voergang leek ons daarbij een praktische keuze. De mensen van SAC vonden dat een prima plan en daarom hebben we dat verder uitgewerkt.'

Prijs

Nog een belangrijk argument voor Ensink om voor de SAC RDS Futureline Elite melkrobot te kiezen, was de prijs''In vergelijking met een andere aanbieder waarmee we intensief hadden gesproken, komen we met dit systeem ''n 60.000 euro goedkoper uit. Mede omdat de bank geen trek had in financiering van de robot en we aangewezen waren op financial lease, was het zaak om het totale investeringsbedrag niet te veel te laten oplopen.'

De bouwwerkzaamheden op de voergang om de robot te kunnen plaatsen, bestonden uit het verwijderen van een betonvloer, het maken van een mestgang rondom de robot en het storten van een nieuwe vloer. Al met al was daar minder dan 10.000 euro mee gemoeid, schat Ensink. De ruimte voor de vroegere melkstal heeft hij benut om zes extra ligboxen en een afkalfhok te maken.

Melkingen

De melkrobot is nu ruim een jaar in gebruik''Het gaat supergoed. Het gemiddeld aantal melkingen per dag is 3,4. Bijna alle koeien komen vanzelf. Per dag hoef ik maar één of twee koeien naar de robot te brengen en dat zijn altijd dezelfde twee dieren.'

Klik hier voor meer informatie over de SAC melkrobot

Meer melk en minder werk
Sinds melkveehouder Jeroen Ensink uit Meddo ruim een jaar geleden begon met automatisch melken, is de melkproductie per koe met 1.000 kilo omhooggegaan naar 10.300 kilo per koe.' We zijn hetzelfde blijven voeren, graskuil en snijmais. Alleen de maximum krachtvoergift hebben we iets verhoogd naar 9 tot 10 kilo. Dat we geen overbezetting meer hebben in de stal, verklaart de productiestijging waarschijnlijk ook voor een deel', zegt hij. De melkveehouder roemt de open opstelling van de robotarm en de twee boxen. 'Je kunt precies zien welke koeien in de boxen staan. Dat vind ik prettig, want juist bij robotmelken is het belangrijk dat je je koeien blijft kennen. In tegenstelling tot een melkstal zie je bij automatisch melken niet alle dieren twee keer per dag voorbijkomen. Je moet op een andere manier grip op de koeien houden. Als je geen koeienboer bent, moet je niet aan een robot beginnen.' Ook de verwachtingen voor wat betreft arbeidsbesparing komen volledig uit. 'Nu ben ik erbij als de kinderen 's avonds naar bed gaan. In het verleden kwam ik vaak pas tegen tienen in huis.' Ensink schat dat de melkrobot veertig arbeidsuren per week uitspaart. 'Mijn vader komt hier vrijwel niet meer op het bedrijf. Hij kan zijn uren goed benutten bij de varkens. Dat is precies waar het ons om begonnen was.'

SAC

SAC gelooft in het ontwikkelen en leveren van eenvoudige oplossingen voor complexe processen. We doen dit door onze organisatie, producten en diensten zo...

Lees verder »

Meer van SAC

Meer artikelen van SAC »

Artikelen over SAC