Kennispartner: Eurofins

Eurofins

Eurofins Agro is informatieleverancier en kennispartner voor onder andere de akker- en tuinbouw, melkveehouderij en glastuinbouwsector. We helpen u belangrijke gegevens te verzamelen en de juiste verbanden te leggen. Wij zorgen voor groeiend inzicht op het gebied van: Bemesting, Bodemgezondheid, Plantgezondheid en Voederwaarde. Met een compleet pakket van monstername, innovatieve analyses en heldere adviezen op maat kunt u het productieproces op uw bedrijf bijsturen. Zo krijgt uw vee of het gewas exact dát wat ze echt nodig heeft.