5 tips voor optimale kwaliteit van drinkwater voor vee

Een goede drinkwatervoorziening draagt bij aan de diergezondheid, maar het blijkt in de praktijk niet altijd even makkelijk om deze te waarborgen. Wateronderzoek door Normec Foodcare helpt veehouders systematisch inzicht te krijgen in hun waterkwaliteit. In dit artikel geeft de organisatie vijf tips om die kwaliteit te optimaliseren.

5+tips+voor+optimale+kwaliteit+van+drinkwater+voor+vee
Normec foodcare
© Normec Foodcare

Met de warmere maanden in het vooruitzicht is het voor veehouders belangrijk aandacht te besteden aan de kwaliteit van het drinkwater. Deze heeft invloed op de groei, gezondheid en productie van het vee. Of het nou gaat om varkens, kippen of koeien.

Door regelmatige monitoring op bacteriologische en chemische parameters, zijn mogelijke problemen vroegtijdig te detecteren.


Bacteriologische verontreiniging

Warm water is een gunstige omgeving voor bacteriële groei. Daardoor kan een toename van bacteriologische verontreiniging zoals coliformen en E. coli ontstaan. Deze bacteriën veroorzaken ernstige gezondheidsproblemen bij gehouden dieren.

Met ons periodieke wateronderzoek ontzorgen we de veehouders

Mario Willems, commercieel manager Normec Foodcare

Daarnaast bestaat het risico op de vorming van een biofilm in de drinkwaterleiding. Dit is een slijmlaagje dat ontstaat door de afzetting van mineralen zoals kalk en ijzer, waarop bacteriën zich nestelen. Dit heeft een negatief effect op de smaak en geur van het water.


Chemische verontreiniging

Voor drinkwater voor vee is het belangrijk een goede chemische waterkwaliteit te handhaven, aangezien het een directe invloed heeft op de gezondheid en prestaties van de dieren. Er is een breed scala aan chemische parameters die de kwaliteit van water bepalen. Denk daarbij aan de zuurgraad of pH-waarde, opgelost zuurstof, voedingsstoffen, nutriënten en mineralen.

Bacteriologische en chemische verontreiniging zijn te voorkomen door het water regelmatig te controleren, bijvoorbeeld door wateronderzoek uit te voeren. Aan de hand van de resultaten kunnen vervolgens managementmaatregelen worden genomen door de veehouder.

Hieronder staan vijf tips van Normec Foodcare voor het realiseren van een optimale waterkwaliteit bij warm weer:


1. Dagelijkse controle

Controleer dagelijks het beschikbare drinkwater. Let op verontreiniging, helderheid, beschikbaarheid, geur en kleur. Dagelijkse controles stellen veehouders in staat de watervoorraad efficiënt te beheren.


2. Hygiënisch onderhoud

Houd waterbronnen schoon en vrij van verontreiniging. Reinig waterbakken en leidingen regelmatig om de verspreiding van bacteriën te voorkomen. Maak een controlelijst van alle waterbakken, waterleidingen en toebehoren, om er zeker van te zijn dat er geen belangrijke zaken worden vergeten.


3. Temperatuurbeheersing

Zorg ervoor dat het drinkwater een goede temperatuur heeft, vooral tijdens warme periodes. Te warm water is minder aantrekkelijk voor vee en kan leiden tot een toename van bacteriën.


4. Doorstroming water

Zorg voor voldoende wateraanbod om de risico’s van verminderde doorstroming te voorkomen. Een verminderde doorstroming kan leiden tot stagnatie van water in bijvoorbeeld leidingen, opslagtanks en drinkbakken. Stilstaand water is vaak hoger van temperatuur en vatbaarder voor bacteriële groei. Denk hierbij ook aan het onderhoud van de leidingen.


5. Wateronderzoek

Monitor de kwaliteit van het water. Normec Foodcare helpt agrarisch ondernemers met het optimaliseren van de kwaliteit van het veedrinkwater door wateronderzoek uit te voeren. De organisatie neemt watermonsters en analyseert deze op bacteriologische verontreinigingen en chemische parameters. Via LTO Ledenvoordeel kunnen veehouders korting krijgen.


Drinkwater wordt door Normec Foodcare onder meer geanalyseerd op verontreinigingen.
Drinkwater wordt door Normec Foodcare onder meer geanalyseerd op verontreinigingen. © Normec Foodcare

‘In de praktijk blijkt dat veehouders, door de drukke werkzaamheden, soms vergeten wateronderzoek in te plannen’, zegt commercieel manager Mario Willems van Normec Foodcare. ‘Met ons periodieke wateronderzoek ontzorgen we deze ondernemers.’


Systematische controle

Veehouders die wateronderzoek laten uitvoeren door Normec Foodcare, ontvangen tijdig een melding over het ophalen van de monsters. Op deze manier controleren ze hun waterkwaliteit systematisch en monitoren ze eventuele problemen.’

Leden van LTO kunnen gebruikmaken van korting op de feedanalyses, water- en grondonderzoeken door Normec Foodcare. Het aanvraagformulier is te vinden op de website van LTO Ledenvoordeel. Zodra dit is ingevuld, neemt Normec Foodcare binnen drie werkdagen contact op.


Normec Foodcare ondersteunt agrariërs bij wateronderzoek

Kennispartner Normec Foodcare helpt bedrijven in de agrosector om inzicht te krijgen in de kwaliteit van grondstoffen, producten en processen. Dat inzicht helpt agrarisch ondernemers een kwalitatief hoogstaand product te leveren aan de afnemers in de keten, tot aan de consument. De organisatie ondersteunt de ondernemers op het gebied van wateronderzoek. Ze neemt periodiek watermonsters en brengt advies uit over de kwaliteit van het water. Normec Foodcare is partner van LTO Nederland en geaccrediteerd om wateronderzoek uit te voeren voor IKB, Beter Leven, Keten Kwaliteit Melk, Qlip en andere keurmerken. De contactpersoon is commercieel manager Mario Willems van Normec Foodcare. Hij is te bereiken via het mailadres mario.willems@normecgroup.com of (06) 27084296.

Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner Normec Foodcare

Normec foodcare

Normec Foodcare geeft inzicht, biedt oplossingen en levert diensten op het gebied van monsterneming, laboratoriumanalyses en advies voor de agrarische...

Lees verder »

Meer van Normec foodcare

Lees ook

Meer artikelen van Normec foodcare »

Artikelen over Normec foodcare