De zes voordelen van energieopslag

Met een Energie Opslag Systeem (EOS) kunnen agrarisch ondernemers een nieuwe stap zetten richting een nog duurzamere, onafhankelijkere en slimmere toekomst. Energieopslag stelt hen in staat nog meer voordeel te halen uit zon en wind. Hieronder licht Zonnepanelen op het dak kort zes voordelen van energieopslag toe.

De+zes+voordelen+van+energieopslag
Zonnepanelen op het dak

Stop inkoop dure energie

Ondernemers die energie opwekken, produceren zelf een deel van de stroom die ze nodig hebben. Maar de zon schijnt niet continu en ook de wind waait niet altijd. Ondernemers hebben ook 's avonds of bij windstilte stroom nodig. Om ook op die momenten gebruik te kunnen maken van zelfopgewekte duurzame energie, kunnen ondernemers de energie die ze normaal aan het net leveren opslaan voor later gebruik. Daardoor hoeven ze flink minder of helemaal geen energie meer in te kopen.


Geen netproblemen

Hoewel ons energienet een van de betrouwbaarste ter wereld is, vraagt het om aanpassingen. Op het moment dat in Nederland de zon volop schijnt of de wind hard waait, heeft het net moeite om de plotselinge hoeveelheid energie te verwerken. De spanning wordt te hoog. Resultaat? Netproblemen.

Bij zonnepaneeleigenaren klappen bijvoorbeeld de omvormers uit, waardoor kostbare energie verloren gaat. En dat is zonde. Een EOS slaat de energie die het net niet op kan maken op voor later gebruik. Zonnepanelen en windturbines kunnen blijven doen wat ze moeten doen: duurzame energie opwekken.


Autonomie

Doordat het net steeds voller raakt en de kaart van Nederland inmiddels donkerrood kleurt, krijgen steeds meer ondernemers te maken met een negatieve transportindicatie. De netbeheerder ziet geen mogelijkheid nog meer stroom over het net te transporteren. Dat betekent meestal een streep door het plan om in duurzame energie te investeren. Een EOS maakt de weg vrij naar een investering in duurzame energie. Zelfs als een ondernemer (nog) niet kan terugleveren.


Afbeelding van een Energie Opslag Systeem (EOS).
Afbeelding van een Energie Opslag Systeem (EOS). © Zonepanelen op het dak

Duurzaam verdienmodel

Breid een EOS uit met een extra intelligent energiemanagementsysteem, dan zal die gaan handelen met energie. Dat komt een verdienmodel ten goede. Op basis van stroomprijzen, weersverwachtingen en verwachte stroomprijzen bepaalt het systeem wat de juiste momenten zijn om energie in te kopen, op te slaan, te verbruiken of te verkopen. Energieprijzen variëren per uur, daar kunnen ondernemers slim gebruik van maken. In dit artikel op zonnepanelenophetdak.nl is daar meer over te lezen.


Nooit meer last van negatieve stroomprijzen

Als de stroomprijs negatief is – dat gebeurt soms als er te veel stroom is – betalen ondernemers geld om hun duurzame energie het net op te sturen. Natuurlijk wilt u dat voorkomen. Een EOS zal de energie eerst opslaan, om die vervolgens of zelf te verbruiken of pas aan het net te verkopen als de prijzen gunstig zijn. Zit het EOS vol en zijn de prijzen negatief? Dan schakelt het systeem de zonnepanelen of windturbine uit.


Versnel de energietransitie

Omdat ondernemers met een EOS energie het net opsturen als er veel vraag is (als de prijs hoog is) en van het net afhalen als er veel aanbod is (en de prijs laag is), helpen zij mee de grote pieken te verkleinen. Omdat de onbalans verkleint, kunnen nog meer Nederlandse ondernemers duurzame energie opwekken en daarmee worden aangesloten op het net. Een EOS is dus niet alleen goed voor de ondernemer zelf, maar ook voor de energietransitie en duurzaam Nederland in zijn geheel.


Meer weten?

Ondernemers die meer willen weten, kunnen terecht bij Zonnepanelen op het dak in het Gelderse Barneveld. Groot geworden in de agrarische sector met zonnepaneleninstallaties helpen ze Nederlandse ondernemers nu ook met de opslag van energie. Bekijk hier het aanbod of vraag vrijblijvend een offerte op.
Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner Zonnepanelen op het dak

Zonnepanelen op het dak

Een veilige zonnepaneleninstallatie opleveren met een hoge opbrengst vraagt vakkennis en ervaring. Aan zonnepanelen op een boerderij worden hoge eisen gesteld....

Lees verder »

Meer van Zonnepanelen op het dak

Lees ook

Meer artikelen van Zonnepanelen op het dak »

Artikelen over Zonnepanelen op het dak