Praktische hulpmiddelen voor meer rendement

Waar in andere sectoren al volop volgens vaste processen wordt gewerkt, is dat in de melkveehouderij nog geen gemeengoed. Toch zijn er steeds meer ondernemers die planmatig werken tot een structureel onderdeel van de bedrijfsvoering maken. Omdat hen dat meer rust én rendement oplevert.

Praktische+hulpmiddelen+voor+meer+rendement
Arbeid & melken
© Arbeid en Melken

Met de groeiende omvang van melkveebedrijven, komt ook de vraag steeds vaker naar voren om werkzaamheden structureel planmatig te organiseren. Zeker omdat er in toenemende mate met vreemde arbeid wordt gewerkt. De noodzaak van een heldere communicatie over de werkwijze en overdracht van werkzaamheden wordt belangrijk. Dit om fouten te voorkomen en een hoge mate van efficiëntie te borgen.

Vaker vragen

'We krijgen steeds vaker vragen van groeiende melkveehouders of we hen kunnen helpen dit goed in te richten', vertelt Jan Hulsen, mede-eigenaar van Vetvice. 'De wil is er vaak wel, maar het ontbreekt melkveehouders aan praktische hulpmiddelen om dit goed in te richten.' Ook Ryan van Egmond van GD ziet in de praktijk dat melkveehouders behoefte hebben aan hulpmiddelen bij het organiseren van werkzaamheden. 'Ook omdat dit ten goede komt aan het gezondheidsmanagement en het welzijn van de koeien op een bedrijf.'


© Arbeid en Melken

Praktische hulpmiddelen

Beide adviseurs vonden elkaar in de wil hiervoor een programma te ontwikkelen dat melkveehouders de kennis én de praktische hulpmiddelen biedt om grote stappen te zetten in planmatig werken. Met behulp van de ruime ervaring van GD-directeur Ynte Schukken, die op grote melkveebedrijven in Amerika werkte, zetten zij het project 'Arbeid en Melken' op. Hierin worden melkveehouders getraind in het begrijpen en praktisch toepassen van protocollair werken.

Positieve pilot

Een eerste pilot met een groep melkveehouders in Friesland leverde verrassend positieve inzichten op. 'De combinatie van theorie en opdrachten voor directe toepassing op het eigen bedrijf geeft snel tastbare resultaten', aldus Hulsen. 'Het blijft niet hoog-over en theoretisch, maar de deelnemers zien direct effect. Dat is natuurlijk wat je wilt als adviseur.' De pilot-groep wisselde tijdens de trainingsbijeenkomsten én digitaal veel ervaringen uit. 'Hierdoor gingen ze elkaar stimuleren om echt te verbeteren en dat werkt natuurlijk het allerbest.'

Eén van de deelnemers aan de pilot was Reijer den Hartog uit het Friese Kollum. Een melkveehouder met 600 koeien, met een grote behoefte aan het structureel planmatig organiseren van de werkzaamheden. Te meer omdat Den Hartog wegens een chronische ziekte zelf niet volledig inzetbaar is. 'De pilot heeft mij echt geholpen om meer structuur aan te brengen en ook de handvatten gegeven om blijvend te verbeteren met de medewerkers op het bedrijf', vertelt hij. 'Dit geeft mij meer rust en de mogelijkheid om het bedrijf voort te zetten zonder dat het alleen op mij leunt.'

Volledig kennisaanbod

Inmiddels omvat 'Arbeid en Melken' een volledig kennisaanbod voor iedere melkveehouder of adviseur die aan de slag wil met het structureel borgen van protocollair werken. Er is een theorieboek, waarin de basisprincipes worden uitgelegd. Maar ook een online platform waarin voorbeelden staan van protocollen en werkwijzen, waarmee gebruikers zelf aan de slag kunnen. Daarnaast is er een online trainingstraject en een compleet opleidingstraject met live bijeenkomsten.

De eerstvolgende online training start op 18 februari. Voor wie meer wil weten over de mogelijkheden voor deelname: www.arbeidenmelken.nl/online-training.

Arbeid & melken

Arbeid & melken is een blended leertraject, dat melkveehouders helpt planmatig werken te introduceren en borgen op hun bedrijf. Blended betekent dat...

Lees verder »

Meer van Arbeid & melken

Meer artikelen van Arbeid & melken »

Artikelen over Arbeid & melken